en

Pažeidimų skaičius ir po antro metų ketvirčio išlieka panašus: trečdalio patikrinimų metu nustatyti pažeidimai

Pažeidimų skaičius ir po antro metų ketvirčio išlieka panašus: trečdalio patikrinimų metu...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) per 2021 m. pirmąjį pusmetį atliko daugiau nei 2000 įvairių gaminių patikrinimus. Daugiausiai tikrintos mažmeninės prekybos įmonės, kuriose 34 proc. patikrinimo metu buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai.

 

Mažmeninės prekybos įmonėse dažniausi pažeidimai susiję su būtinos informacijos, naudojimo instrukcijos nepateikimu lietuvių kalba, privalomųjų dokumentų, patvirtinančių prekės atitiktį privalomiesiems reikalavimams nebuvimu, ženklinimo reikalavimų neatitikimu, nenurodytu gamintoju arba importuotoju, CE ženklo nenurodymu arba CE ženklo neatitikimu reikalavimams, nenurodytomis saugos frazėmis ir kt.

 

Kaip ir kiekvienais metais VVTAT planuoja bei vykdo tikslines ne maisto produktų tikrinimų programas. Pirmąjį šių metų pusmetį buvo vykdomos biokuro kokybės tikrinimo bei asmens apsauginių priemonių tikrinimo programos. II metų pusmetį bus vykdomos elektrinių paspirtukų, atlošiamųjų lopšių ir kūdikių sūpuoklių, elektrininių žaislų, dviratininkų šalmų, elektroninių cigarečių ir kt. programos.

 

Didmeninę prekybą vykdančių subjektų veiklą VVTAT tikrino 258 kartus, iš kurių 37 proc. buvo nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Patikrintos 145 elektroninės parduotuvės iš kurių beveik 61 proc. patikrinimų metu buvo nustatyti Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo reikalavimų pažeidimai (gaminių atitikties saugos, ženklinimo ir privalomiesiems reikalavimams patikrinimai). Taip pat buvo tikrintas paslaugų teikimas, turgavietės, gamybos įmonės. Nustatyta daugiau nei 20 pažeidimų. Atsižvelgiant į nustatytų pažeidimų pobūdį ir mąstą, verslo subjektams buvo skirtos sankcijos: pateikti įspėjimai, skirtos baudos, surašyti Administracinių nusižengimų kodekso pažeidimo protokolai, taip pat taikytos atitinkamos rinkos ribojimo priemonės.

 

Vertindama į Lietuvos rinką teikiamų ne maisto produktų saugą, per pirmąjį metų pusmetį VVTAT nustatė 24 nesaugius produktus. Nesaugiausi buvo tekstilės gaminiai - 6, baldai (4) ir plovikliai (4). Taip pat nesaugiais pripažinti 3 žaislai, 3 elektrotechnikos gaminiai bei kiti saugos reikalavimų neatitinkantys gaminiai. Dažniausiai nustatyti cheminiai ir susižeidimo pavojai.

 

Nesąžininga ir neatsakinga ūkio subjektų veikla gali ne tik iškreipti konkurenciją, bet ir kelti rimtą pavojų vartotojų sveikatai, todėl VVTAT siekia operatyviai nustatyti bei šalinti į Lietuvos rinką teikiamus reikalavimų neatitinkančius ne maisto produktus, o gautus rinkos priežiūros rezultatus panaudoti identifikuojant prioritetines rinkos priežiūros sritis bei planuojant tikslines ne maisto produktų tikrinimų programas.

 

Susipažinti su rezultatais galite čia:

2021 m. I pusmečio rinkos priežiūros ataskaita