en

Pirmojo ketvirčio kelionių organizatorių veiklos priežiūros rezultatai

Pirmojo ketvirčio kelionių organizatorių veiklos priežiūros rezultatai

Nuo šių metų sausio 1 d. turizmo paslaugų teikėjų priežiūros funkcijas įgyvendinanti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pristato pirmojo metų ketvirčio rezultatus. Vykdydama kelionių organizatorių veiklos priežiūrą Tarnyba pirmąjį metų ketvirtį įvertino 117 išvykstamuoju turizmu užsiimančių kelionių organizatorių ataskaitas.

 

Turizmo įstatymas numato, kad išvykstamojo turizmo paslaugas teikiantys kelionių organizatoriai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos teikia Tarnybai nustatytos formos ataskaitą. Jei kelionių organizatorius vėluoja pateikti numatytą ataskaitą, jam gresia kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas 10 dienų, o jei per numatytą terminą ataskaita nepateikiama – kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo naikinimas. Pažymėtina, kad Tarnybai panaikinus kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, asmenims, dėl kurių teikiama Nepriekaištingos reputacijos deklaracija, 5 metams apribojamos teisės dalyvauti kelionių organizatoriaus veikloje.

 

2019 m. pirmąjį ketvirtį iš viso Lietuvoje išvykstamojo turizmo paslaugas teikė 117 kelionių organizatorių. Visi kelionių organizatoriai laiku pateikė numatytas ataskaitas, kurių vertinimo metu buvo tikrinta ataskaitose pateiktų duomenų kokybė, atliktas rizikos vertinimas dėl galimo kelionių organizatorių bankroto bei įvertinta kelionių organizatorių turima prievolių įvykdymo užtikrinimo suma. Per ateinančius mėnesius dar planuojama atlikti neplaninius kelionių organizatorių patikrinimus.

 

2019 m. balandžio 30 d. duomenimis Lietuvoje iš viso buvo licencijuoti 246 kelionių organizatoriai, iš kurių 117 turėjo išvykstamojo turizmo licencijas, 35 – vietinio turizmo licencijas ir 94 – tik atvykstamojo turizmo licencijas. Lyginant su ankstesnių metų duomenimis, pernai tuo pačiu laikotarpiu Lietuvoje buvo licencijuoti 238 kelionių organizatoriai, taigi, licencijuotų kelionių organizatorių skaičius išaugo beveik 4 proc. Bendra kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo suma pirmąjį metų ketvirtį siekė 33 524 149 Eur ir lyginant su ankstesnių metų laikotarpiu išaugo net 30 proc. (2018 m. I ketv. – 25 784 800 Eur).

 

Pažymėtina, kad kelionių organizatoriai, kurie nevykdo išvykstamojo turizmo veiklos, ataskaitą Tarnybai teikia kartą per metus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos.

 

Tarnyba primena, kad pirkdami organizuotą turistinę kelionę iš Lietuvoje ar Europos Sąjungoje nelicencijuoto kelionių organizatoriaus, turistai prisiima riziką kelionių organizatoriaus nemokumo ar kitos galimos žalos atveju, todėl Tarnyba skatina rinktis tik patikimus ir licencijuotus kelionių organizatorius.

 

Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašą galima rasti čia: http://vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius