en

Pradedamas vykdyti internetu parduodamų cheminių medžiagų tikrinimo projektas

Pradedamas vykdyti internetu parduodamų cheminių medžiagų tikrinimo projektas

Š. m. sausio 20 d. startavo aštuntojo Europos cheminių medžiagų agentūros projekto REF-8 vykdomasis etapas, skirtas įvertinti, kaip Europos Sąjungos bei Europos ekonominės erdvės šalyse internetu cheminėmis medžiagomis, mišiniais ir gaminiais prekiaujančios įmonės laikosi REACH, CLP ir Biocidinių produktų reglamento reikalavimų.

 

Patikrinimai numatomi vykdyti visoje Europoje – projekte dalyvaus 29 šalys narės, tarp jų ir Lietuva. Projekto metu bus tikrinami plačiajai visuomenei ir profesionaliems vartotojams skirti produktai, kuriuos galima įsigyti privačių kompanijų internetinėse parduotuvėse, tokiose prekybos platformose, kaip „Amazon“ bei „eBay“, socialiniuose tinkluose veikiančiose įmonėse ir kt.

 

Specialistai tikrins, ar pirkėjai yra tinkamai informuojami apie produktų sudėtyje esančias pavojingas medžiagas ir jų keliamą pavojų, ar yra vykdomi tam tikri Reglamentų reikalavimai. Pavyzdžiui, specialistai tikrins REACH reglamento XVII priede ribojamas medžiagas tokiuose dažniausiai internetu parduodamuose produktuose, kaip žaislai, bižuterija ir tekstilės gaminiai.

 

Specialistai taip pat tikrins, ar internete siūlomų įsigyti cheminių medžiagų reklama tinkamai informuoja vartotojus apie cheminės medžiagos ar mišinio pavojingumo klasę ir taikomas pavojingumo kategorijas, kaip reikalaujama CLP reglamente.

 

Tikrinant produktų atitikimą Biocidinių produktų reglamento nuostatoms, bus vertinami autorizuoti biocidiniai produktai, bei produktai, kuriuos galima įsigyti pagal pereinamojo laikotarpio tvarką, t. y. kol biocidinius produktus reglamentuoja kiekvienos valstybės narės nacionalinės nuostatos.

 

Projektu taip pat siekiama didinti įmonių informuotumą apie pareigas, susijusias su cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių pardavimu internete bei stiprinti valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų ryšius ir bendradarbiavimą.

 

Prisidėdama prie projekto, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba š. m. kovo–gruodžio mėnesiais vykdys internetu parduodamų produktų (cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių), kuriems taikomi ankščiau minėtų reglamentų reikalavimai, patikrinimus. Patikrinimų metu ne tik bus tikrinama produktų atitiktis teisės aktų reikalavimams, bet ir bus atrenkami bandiniai.

 

Projektą numatoma vykdyti iki 2020 m. pabaigos, o rezultatus paskelbti 2021 m.

 

Išsamiau apie projektą Europos cheminių medžiagų agentūros pranešime spaudai:

https://echa.europa.eu/lt/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius