en

Pradinio ugdymo paslaugų sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Pradinio ugdymo paslaugų sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino paslaugų teikėjo UAB „Laisvosios mokyklos institutas“ pradinio ugdymo paslaugų sutartį bei jos priedus.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo paslaugų teikėjo UAB „Laisvosios mokyklos instituto“ pradinio ugdymo paslaugų sutarties ir jos priedų sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2020 m. liepos 10 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1485, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai ir nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties ir taisyklių sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

 

Pavyzdinė prašymo VVTAT forma: http://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431.