en

Prasidėjo didžiausias ES finansuojamas visos Europos rinkos priežiūros projektas, susijęs su produktų efektyvumu

Prasidėjo didžiausias ES finansuojamas visos Europos rinkos priežiūros projektas, susijęs su...

EEPLIANT3 prasidėjo:

Didžiausias ES finansuojamas visos Europos rinkos priežiūros projektas, susijęs su produktų efektyvumu, atkreipiant dėmesį į didesnį energijos taupymą, didesnį produktų atitikimą reikalavimams, kad Europos vartotojai gautų didesnę naudą.

Didžiausias suderintas rinkos priežiūros projektas dėl ES produktų atitikimo teisės aktams, kurį kada nors finansavo Europos Sąjunga (ES) EEPLIANT3, oficialiai pradėtas 2019 m. birželio 19 d. Briuselyje vykusioje PROSAFE konferencijoje.

 

29 partneriai iš 20 ES valstybių narių ir Turkijos sujungė jėgas bendradarbiauti EEPLIANT3 projekte, ES finansuojamų EEPLIANT1 ir EEPLIANT2 projektų tęsinyje. Projektu siekiama gerinti ES energijos ženklinimo ir ekologinio projektavimo taisyklių įgyvendinimą ir ES bendrosios rinkos veikimą, užtikrinant laisvai prieinamus ir reikalavimus atitinkančius produktus, kurie būtų naudingi Europos vartotojams ir teisės aktų kūrėjams. Projekto metu bus glaudžiai bendradarbiaujama su dviem administracinio bendradarbiavimo dėl energijos ženklinimo ir ekologinio projektavimo grupėmis (ADCO), kur kiekvienai projekto veiklai (darbo paketui) vadovaus rinkos priežiūros institucija (MSA) ir ją koordinuos viena iš trijų organizacijų: PROSAFE, Austrijos Energetikos agentūra ir Danijos Vores biuras.

 

Per ateinančius ketverius metus tikimasi, kad EEPLIANT3 projekto metu bus peržiūrėtas ir išbandytas ES rinkoje esančių oro kondicionierių ir komforto ventiliatorių, buitinių džiovintuvų, vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų, vėdinimo įrenginių, apšvietimo produktų ir vietinių patalpų šildytuvų energinis naudingumas. Dalyvaujančios rinkos priežiūros institucijos vertins ir išbandys produktus, esančius jų nacionalinėje rinkoje, pagal suderintą rizika pagrįstą metodą pagrindinis dėmesys bus skiriamas produktams, turintiems didelį neatitikties lygį ir rizikos tikimybę.

 

Interaktyvi darbo grupės veikla  EEPLIANT3 renginyje

EEPLIANT3 sieks sukurti ES pridėtinę vertę dalinantis žiniomis ir stiprinant ES rinkos priežiūros institucijų bei jų pareigūnų žinias ir gebėjimus mokymų metu, tiriant naujus šios srities iššūkius ir prioritetus bei kuriant naujas internetines priemones (IT tool), kad dar labiau pagerintų ES rinkos priežiūrą.

 

EEPLIANT3 buvo inicijuotas ne tik siekiant patikrinti ES rinkoje esančių produktų energijos suvartojimą, bet ir tapti platforma bei priemone, kuriančia ryšius ir sinergiją su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, pramonės, prekybos, vartotojų ir aplinkosaugos nevyriausybinėmis organizacijomis. Pagrindinis tokių sąveikų tikslas padidinti veiklų naudą ir dirbti kartu, siekiant sukurti Europos rinką, kurioje būtų daugiau energiją taupančių produktų ir mažiau reikalavimų neatitinkančių produktų.

   

EEPLIANT3 projekto tikslai:

  • Siekti energijos išteklių taupymo gerinant teisės taikymą prieš reikalavimų neatitinkančius produktus;
  • Gerinti rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą visoje Europoje ir kurti suderintą požiūrį į sudėtingus klausimus;
  • Dalintis geriausia pavyzdžių atrankos praktika ir potencialiai reikalavimų neatitinkančių produktų bandymų rezultatais;
  • Naudoti tikrinimo ir bandymų rezultatus, skleidžiant išvadas visoms ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkos priežiūros institucijoms;
  • Stiprinti ES rinkos priežiūros institucijų gebėjimus ir perduoti žinias;
  • Pateikti Europos Komisijai rekomendacijas ir grįžtamąjį ryšį dėl 14 ES reglamentų, bei prisideti prie duomenimis pagrįsto sprendimų priėmimo ES lygmeniu;
  • Sukurti daugybę tiesioginių ir netiesioginių ekonominių, aplinkosauginių ir visuomeninių poveikio priemonių, kurios būtų naudingos Europos vartotojams.

 

EEPLIANT3 tumpai:                                              

Projekto trukmė:                                    2019 m. birželio 1 d. iki 2023 m. gegužės 21 (48 mėnesiai)

Visas biudžetas:                                     €6.851.481,23

ES finansavimas:                                    €6.851.481,23

Projekto lyderis:                                     FPS Economy, Belgija

Projekto koordinatorius:                          PROSAFE - Europos gaminių saugos forumas

Darbo paketų koordinatorius:                  PROSAFE, Austrijos Energetikos agentūra ir Danijos Vores biuras

Projekto tinklalapis:                                www.eepliant.eu

Projekto Twitter adresas:                        @EEPLIANT — hashtag: #EEPLIANT3

Partnerių skaičius:                                  29

ES valstybių narių skaičius:                     20 plius Turkija