en

Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Accanto group“ prekių pirkimo-pardavimo sutartį.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Accanto group“ prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas nesažiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. liepos 21 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1856, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutarties sąlygų iš esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, panaikino arba apribojo vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus bei nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.