*skip_to_content*
en

Prekybos centrai nubausti už profesinį neatidumą, klaidinimą dėl kainų ir agresyvią komercinę veiklą

Prekybos centrai nubausti už profesinį neatidumą, klaidinimą dėl kainų ir agresyvią komercinę veiklą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų pažeidimus skyrė sankcijas bendrovėms UAB „PALINK“ ir MAXIMA LT, UAB.

 

Vartotojų prašymų pagrindu atlikus tyrimą dėl UAB „PALINK veiklos, nustatyta, kad bendrovė pažeidė Įstatymo nuostatas teikiant vartotojams klaidingą informaciją apie prekes ir jų kainą: bendrovė teikė klaidingą informaciją prekių kainolapiuose (informacija apie prekės pavadinimą, prekių kiekį), prekių kaina kainolapyje ir kasoje buvo nurodoma skirtingai, taip pat nebuvo pritaikyta vartotojams skelbiama nuolaida. Įvertinus tyrimo aplinkybes ir tai, kad bendrovė nesilaikė profesinio atidumo reikalavimų, klaidino vartotojus dėl kainos bei iškreipė vartotojų ekonominį elgesį, bendrovei skirta 6 000 EUR bauda.

 

Atlikus tyrimą dėl MAXIMA LT, UAB buvo nustatyta, kad vykdydama akciją „Smegenistai“, kurios metu pirkdami pažymėtas prekes vartotojai gaudavo „Smegenistai“ kortų pakuotę, bendrovė reklamoje vartojo draudžiamus skatinamuosius teiginius. Šioje pardavimus skatinančioje programoje buvo naudojami į vaikus ir jų poreikius nukreipti tiesioginiai raginimai pirkti – rinktis programoje dalyvaujančias prekes ir gauti nemokamas kortas. Už vykdytą nesąžiningą ir agresyvią komercinę veiklą bendrovei skirta 9 000 EUR bauda.

 

Paaiškiname, kad komercinė veikla laikoma agresyvia, jeigu ji priekabiavimu, prievarta, įskaitant fizinės jėgos panaudojimą arba pernelyg didelę įtaką, labai apriboja arba gali labai apriboti vidutinio vartotojo pasirinkimo laisvę arba elgesį produkto atžvilgiu, ir jeigu taip vidutinis vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs (šiuo atveju – tiesioginis raginimas vaikams skirtoje reklamoje pirkti arba įtikinti tėvus nupirkti reklamuojamus produktus).

 

Atkreipiame vartotojų dėmesį, jei pastebėjote galimą vartotojų klaidinimą ar vykdomą agresyvią komercinę veiklą, prašome apie tai pranešti Tarnybai, kartu pateikiant Jūsų pastebėtus ir užfiksuotus pažeidimus. Informuojame, jog už nesąžiningą komercinę veiklą komercinės veiklos subjektams Tarnyba pagal savo kompetenciją gali skirti nuo 289 iki 8 688 EUR baudą, o pakartotinai per vienerius metus padarius pažeidimą, už kurį buvo paskirta Įstatyme nustatyta bauda – iki 34 754 EUR baudą, jeigu ši bauda neviršija 6 procentų komercinės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.

 

 Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės