en

Preliminarioje nepastatyto buto/turto pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Preliminarioje nepastatyto buto/turto pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Pranašumas“ preliminariosios nepastatyto buto/turto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Pranašumas“ preliminariosios nepastatyto buto/turto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas nesažiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. sausio 25 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-238, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutarties sąlygų iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus, nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei panaikina arba suvaržo vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.