*skip_to_content*
en

Preliminariojoje buto pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Preliminariojoje buto pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Vedasa“ preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Vedasa“ preliminariosios buto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas nesažiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2022 m. sausio 20 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-150, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis minėtos sutarties sąlygų nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus bei verslininkui suteikia teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės