en

Produktų ženklinimo ir saugos reikalavimų nesilaikiusioms bendrovėms – sankcijos

Produktų ženklinimo ir saugos reikalavimų nesilaikiusioms bendrovėms – sankcijos

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja apie Lietuvos rinkoje nustatytus nesaugius produktus – druskos rūgštį, automobilių stiklų ploviklį ir kosmetikos gaminius – bei bendrovėms pritaikytas sankcijas.

 

Tarnybos Tauragės apskrities skyrius atliko kosmetikos gaminių ženklinimo įvertinimą UAB „Krinona“ parduotuvėje „Cascada“ ir nustatė, kad saugos reikalavimų neatitiko gelis prieš depiliaciją „Better waxing Pre Wax Gel Green Tea“, plaukų augimą lėtinanti priemonė „Better waxing Hair Growth Retarder“, apsauginė veido odą maskuojanti priemonė „Sun Defense Tinted Moisturizer Medium“ bei apsauginė veido odą maskuojanti priemonė „Sun Defense Tintes Moisturizer Dark“, kurių ženklinimo etiketėse ingredientų sąraše nurodyta medžiaga – Isobutylparabenas – yra draudžiama naudoti kosmetikos gaminiuose. Taip pat patikrinimo metu nustatyta, kad losjono jautriai galvos odai „inebrya Ice cream Sensitive Scalp Lotion“, serumo rankoms „Hand Serum“ bei kūno odos losjono „Close Your Eyes Body Lotion“ ženklinimo etiketėse ingredientų sąraše nurodyti konservantai Methylchloroisothiazolinonas ir Methylisothiazolinonas, kurie yra draudžiami naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir tai, kad UAB „Krinona“ pakartotinai per vienerius metus įvykdė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimą, bendrovei skirta 1 200 eurų bauda.

 

Tarnybos Tauragės apskrities skyrius taip pat atliko patikrinimą UAB „Mes ir mūras“ parduotuvėje ir nustatė, kad gamintojas UAB „Benvita“ teikė į rinką druskos rūgštį, nepaženklintą teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. druskos rūgšties pakuotės ženklinimo etiketėje nepateikta cheminei medžiagai priskiriama atsargumo frazė „Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones“. Be to, druskos rūgšties fasavimui naudojami buteliai neturi sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir tai, kad bendrovė pakartotinai per vienerius metus padarė tos pačios rūšies pažeidimą, už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nuostatų pažeidimą UAB „Benvita“ skirta 796 eurų bauda.

 

Dar vienas Tarnybos Tauragės apskrities skyriaus patikrinimas atliktas UAB „Dijorus“ parduotuvėje, kur nustatyta, kad individuali Rasos Mikaliūnienės įmonė į rinką teikė žieminį automobilių stiklų ploviklį „Carchemix -10°C“, nepaženklintą teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. stiklų ploviklio pakuotės ženklinimo etiketėje nenurodytos atsargumo frazės – „Laikyti užrakintą“, „Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio“, „Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją“. Be to, nustatyta, kad pakuotė neturi vaikų sunkiai atidaromo uždarymo įtaiso, t. y. pakuotė turi būti suprojektuota ir sukonstruota taip, kad jos turinys nepatektų į aplinką. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei pažeidimo mastą, už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nuostatos – teikti į rinką tik saugius gaminius – pažeidimą individualiai Rasos Mikaliūnienės įmonei skirta 300 eurų bauda.

 

Visos bendrovės įpareigotos nedelsiant sustabdyti nesaugių produktų teikimą į rinką, pašalinti juos iš rinkos bei įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais produktais.

 

Primename, kad kilus įtarimų, jog produktas yra nesaugus, reikėtų kreiptis į Tarnybą, nurodant kur, kada ir koks produktas įsigytas, kokie pavojai pastebėti bei, pageidautina, pridėti produkto, pakuotės ir ženklinimo nuotraukas.

 

Informaciją apie Lietuvos rinkoje nustatytus pavojingus ne maisto produktus ir jų nuotraukas galite rasti čia.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius