*skip_to_content*
en

Seminare verslui aptartos turizmo paslaugų srities problemos ir jų sprendimo būdai

Seminare verslui aptartos turizmo paslaugų srities problemos ir jų sprendimo būdai

 

Birželio 13 d. įvyko informacinis seminaras-diskusija „Kaip minimizuoti vartotojų skundų skaičių dėl turizmo paslaugų?“. Seminaro metu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinio turizmo departamento ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovai turizmo paslaugų teikėjams pristatė aktualias turizmo paslaugų srities problemas, pasiūlymus, kaip tinkamai užtikrinti sąžiningą ir atsakingą kelionių organizatorių veiklą, informavo apie numatomus teisės aktų pakeitimus ir kt.

 

Susirinkusius seminaro dalyvius pasveikino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas, Neringa Baronienė.

 

Seminaro metu Tarnybos atstovė Živilė Kazakevičienė pristatė nuotolinės prekybos ypatumus teikiant turizmo paslaugas, akcentavo paslaugos teikėjų pareigą suteikti išsamią ir neklaidinančią informaciją apie teikiamas paslaugas bei informavo apie nuotolinės sutarties nutraukimo sąlygas. Pranešėja pažymėjo paslaugos teikėjų pareigą neatlygintinai, motyvuotai ir įstatyme numatyta tvarka atsakyti į vartotojų pretenzijas bei informavo apie už teisės aktų pažeidimus numatytas sankcijas.

 

Lietuvos kelionių organizatorių stebėsenos rezultatus pristatė ir konkrečius netinkamai ar klaidinančiai skelbiamos informacijos pavyzdžius pateikė Tarnybos atstovė Raimonda Balnienė.

 

Apie pavojus skelbiant subjektyvų viešbučių vertinimą seminaro dalyvius informavo Tarnybos atstovė Solveiga Kuzienė. Pranešimo metu pateikti realūs pavyzdžiai dėl kelionių organizatorių interneto svetainėse skelbiamo ir galimai vartotojus klaidinančio subjektyvaus viešbučių vertinimo bei pateikti patarimai, kaip tinkamai pateikti informaciją, kad vartotojų lūkesčiai liktų patenkinti.

 

Valstybinio turizmo departamento atstovas Tadas Žentelis, kalbėdamas apie teisės aktų reikalavimus organizuotai turistinei kelionei, pažymėjo tarpininkų vaidmenį bei jiems kylančią atsakomybės riziką, akcentavo poreikį daugiau šviesti turistus, informavo apie paruoštas atmintines turistams, kurias galima rasti jų institucijos internetinėje svetainėje, bei ragino, pastebėjus galimai nelegalią veiklą, apie tai nedelsiant informuoti Valstybinį turizmo departamentą.

 

Ūkio ministerijos atstovė Neringa Ulbaitė seminaro dalyviams pristatė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių numatytas naujoves bei vykdomus direktyvos perkėlimo darbus.

 

Tikimasi, kad susitikimo metu turizmo paslaugų teikėjai gavo naudingos informacijos ir patarimų, kurie leis užtikrinti atsakingą paslaugų teikėjų veiklą bei didins vartotojų teisių apsaugos efektyvumą turizmo paslaugų srityje.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės