*skip_to_content*
en

Skelbiami galutiniai EEPLIANT2 rinkos priežiūros projekto rezultatai

Skelbiami galutiniai EEPLIANT2 rinkos priežiūros projekto rezultatai

Skelbiami galutiniai EEPLIANT2 rinkos priežiūros projekto, susijusio su ekologiniu dizainu ir energijos ženklinimu, rezultatai

 

Įgyvendinant Europos rinkos priežiūros projektą EEPLIANT2 gauti patikrinimų ir bandymų rezultatai  parodė aukštą neatitikimo lygį. Tai paskatino imtis poveikio priemonių Europos vartotojų labui.

 

2017 m. rugsėjo mėn. buvo pradėti projekto EEPLIANT2 bendrieji veiksmai, kurių tikslas – padėti pasiekti numatytą ES energijos ženklinimo reglamento ir ekologinio projektavimo direktyvų ekonominę ir aplinkosauginę naudą, didinant energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų laikymosi procentinę reikšmę.

 

Tai buvo pasiekta rinkos priežiūros institucijoms ir nacionalinėms agentūroms iš Austrijos, Bulgarijos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Portugalijos, Slovėnijos ir Švedijos vykdant bendrą stebėsenos, tikrinimo ir vykdymo veiklą.

 

30 mėnesių projekto dalyviai vertino techninius dokumentus ir patikrino buitinių šaldymo prietaisų bei profesionalių šaldymo gaminių energinį naudingumą ir energijos suvartojimą, atsirandantį dėl budėjimo režimu veikiančių prietaisų. Visais atvejais ūkio subjektams buvo suteikta galimybė pateikti paaiškinimus ir imtis savanoriškų veiksmų.

 

Galutiniai rezultatai parodė neatitikimo problemas patikrintuose 40% buitinių šaldytuvų, 79% profesionalių šaldytuvų ir 80% budėjimo režimu veikiančių prietaisų. Pažymėtina, kad apibūdintos atskirų produktų kategorijų neatitikties normos nebūtinai atspindi realią situaciją rinkoje, kadangi rinkos priežiūros veiksmai buvo taikomi tiems produktams, kurie, tikėtina, neatitiks reikalavimų. Tačiau daugelis dalyvių buvo nustebinti ir susirūpinę dėl aukšto lygio neatitikimo, nustatyto visose trijose produktų grupėse.

 

„Galima prognozuoti, kad dėka EEPLIANT2 projekto 2020–2030 m. vien tik buitinių šaldymo prietaisų kategorijoje bus sutaupyta 775 GWh pirminės energijos ir 75,6 mln. eurų, kuriuos Europos piliečiai būtų išleidę pertekliniam elektros energijos naudojimui“, teigia Europos produktų saugos forumo (PROSAFE) projekto koordinatorė Ioana Sandu.

 

Galutiniai projekto rezultatai, išmoktos pamokos ir poveikio priemonės, kurių ėmėsi EEPLIANT2 projekto dalyviai, buvo pristatyti ir aptarti projekto baigiamojoje konferencijoje, vykusioje 2020 m. vasario 4 d. 2020 m. vasario 5 d. kartu su Europos Komisija organizuotas seminaras suteikė dar vieną galimybę suinteresuotoms šalims ištirti pagrindines nustatytų neatitikimų priežastis ir aptarti galimas priemones.

Projektas EEPLIANT2 finansuotas Europos Sąjungos lėšomis pagal programą „Horizontas 2020“. Projekto koordinatorius yra PROSAFE.

 

Buitiniai šaldymo prietaisai

 

 

Buvo pasirinkti ir peržiūrėti įvairūs šaldytuvų ir šaldiklių tipai bei jų deriniai, atsižvelgiant į ekologinio projektavimo, energijos ženklinimo ir internetinio ženklinimo taisykles, įskaitant dokumentų patikrinimus ir gaminių bandymus.

 

Dešimtyje ES šalių atlikti patikrinimai 89 internetinėse parduotuvėse, kuriose tikrintos produktų etiketės ir jose esanti informacija. 80% atvejų nustatyti reikalavimų neatitikimai, o 34% atvejų nebuvo pateikta energiją rodančių etikečių.

 

Buvo patikrinta 172 gaminių techninė dokumentacija, peržiūrėta daugiau nei 50 parametrų. 61% tikrintų modelių nenustatyta neatitikimų techninėje dokumentacijoje, tačiau po pasikeitimo informacija su ekonominės veiklos vykdytojais, 17% modelių buvo laikomi neatitinkančiais reikalavimų.

 

Nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje buvo išbandyti 43 namų šaldytuvų modeliai. Iš jų 40% modelių buvo pripažinti neatitinkančiais reikalavimų.

 

Iki šiol 79 ūkio subjektai ėmėsi / imasi veiksmų, kad ištaisytų savo gaminio techninę dokumentaciją arba ištaisytų elektroninės parduotuvės informaciją, 17 gaminių modelių buvo pašalinti iš rinkos. 8 atvejais buvo taikytos ekonominės sankcijos.

 

Gerinti gaminių atitiktį energijos ženklinimui ir ekologiniam dizainui yra bendra valstybių narių, pramonės ir Europos institucijų atsakomybė. Būtent todėl tokie projektai, kaip EEPLIANT2, yra tokie svarbūs teigė Inge Bernaerts, Europos Komisijos Generalinio energijos direktorato C.4 skyriaus vadovė.

 

Dėl nuolatinio ir nuoseklaus trūkumų pobūdžio nustatymo reikia imtis tolesnių veiksmų, siekiant žymiai pagerinti atitikties lygį rinkoje kalbėjo Emma Olsson iš Švedijos energetikos agentūros.

 

Profesionali šaldymo įranga

 

 

EEPLIANT2 projekto vykdytojai patikrino 64 profesionalių šaldymo spintų techninę dokumentaciją, kuri buvo įvertinta net pagal 50 parametrų. Institucijos paprašė pakeisti 40% peržiūrėtų bylų deklaruotus duomenis (įskaitant etikečių klases ir muitų tarifus). 29 modeliai buvo išbandyti nepriklausomoje sertifikuotoje laboratorijoje.

 

Tik 10% patikrintų atvejų atitinka techninėms specifikacijoms reikalingus parametrus. Dauguma neatitikimų susiję su suprantamos ir tikslios informacijos nepateikimu: 40% nenurodė atsargumo priemonių, siekiant optimizuoti energijos vartojimo efektyvumą, keletas nedeklaravo kWh / dieną sunaudotos energijos kiekio ir pan. teigė Franzas Zachas, Austrijos energetikos agentūros vadovas.

 

79% modelių nepraėjo labaratorinio testavimo. 15 spintų (52%) išmatuotos energijos sąnaudos buvo didesnės nei deklaruotos. Buvo nustatyta, kad daugiau nei pusė įvertintų produktų turi žymiai mažesnį vidinį tūrį, nei deklaruojama.

 

Dėl reikalavimų neatitinkančių gaminių imtasi reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonių, keli modeliai jau pašalinti iš rinkos ir paskirtos 7 baudos.

 

Tinklo veiksmai

Projektas EEPLIANT2 patikrino mišrų produktų sektorių „Gaminiai, turintys palaikymo tinklo funkciją“, kuriems taikomi tinklo budėjimo ir išorinių maitinimo šaltinių reglamentai. Panašiai kaip ir su kitais produktais, buvo atliktas dokumentų tikrinimas, ekrano patikrinimas ir išsamus bandymas. Tikrintų produktų kategorijų pavyzdžiai yra sudėtingi priedėliai, maršrutizatoriai / modemai, kavos aparatai, namų kino sistemos / garsiakalbių sistemos, žaidimų pultai, dulkių siurbliai robotai, nešiojamieji kompiuteriai.

 

Yra patikrinti 59 produktai, 80% turėjo tam tikrų neatitikimų, pavyzdžiui, 59% neatitiko duomenų teikimo, 36% galios valdymo ir 29% budėjimo režimo reikalavimų.

 

 „EEPLIANT2 projekto dėka mūsų žinios ir patirtis dėl tinklo veiklos žymiai pagerėjo. Vis dėlto, reikia dar daugiau nuveikti, jei norime atgauti prarastą energiją šiame gaminių sektoriuje kalbėjo Timas Stokesas, projekto koordinatorius, iš Airijos tvarios energetikos tarnybos.

 

Geriausia praktika ir ES indėlis

EEPLIANT2 projektas pagerino rinkos priežiūros suderinamumą visoje Europoje, stiprindamas tarpvalstybinį koordinavimą ir bendradarbiavimą. Šiam tikslui projekto įgyvendinimo metu buvo parengtos Geros praktikos gairės ir priemonių rinkiniai su formomis ir kitais dokumentais, kurie padėtų padidinti ekologinio projektavimo ir energijos ženklinimo rinkos priežiūrą ir efektyvumą. Jie yra prieinami visoms valdžios institucijoms visoje ES, todėl naudingi ir tiems, kurie, galbūt, turi mažiau patirties konkrečioje techninėje srityje ar gaminių sektoriuje.

 

EEPLIANT2 projektas buvo vykdomas ne tik siekiant padėti valstybėms narėms patikrinti šimtų konkrečių ES rinkoje rastų gaminių energijos suvartojimą, bet ir palengvinti bendradarbiavimą su pagrindiniais rinkos dalyviais ir suinteresuotosiomis šalimis, tokiomis kaip pramonės ir vartotojų asociacijos, siekiant didinti supratimą ir pasiekti didesnį atitikimą ES ekologinio projektavimo ir energijos ženklinimo reikalavimams. Šis projektas tęsia darbą, pradėtą EEPLIANT2014 projekte, kurio metu buvo tikrintos LED lempų, šildytuvų ir spausdintuvų energijos sąnaudos ir jų atitiktis energijos vartojimo efektyvumo reikalavimams. Pastangos toliau tęsiamos derinant EEPLIANT3 projekto veiksmus, kurių metu 20 ES valstybių narių ir Turkijos valdžios institucijos bei organizacijos tikrins ir išbandys oro kondicionierius ir ventiliatorius, džiovintuvus, vandens šildytuvus, vėdinimo įrenginius ir vietinius šildytuvus.

 

Paaukoti 76 išbandyti ir tebeveikiantys produktai

Laikantis strategijos ir plano nuostatų, EEPLIANT2 projekto vykdytojai šiai dienai paaukojo 76 išbandytus produktus labdaros organizacijoms ir viešosioms įstaigoms Briuselyje. Visi paaukoti daiktai su pasididžiavimu bus pažymėti ES finansavimo ženklu, pripažįstant ES indėlį.

Įstatymų naujovės