*skip_to_content*
en

Skirta sankcija už klaidinančią komercinę veiklą, skelbiant informaciją daugiabučio namo laiptinėje

Skirta sankcija už klaidinančią komercinę veiklą, skelbiant informaciją daugiabučio namo laiptinėje

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vartotojų prašymų pagrindu atliko tyrimą dėl UAB „Viena sąskaita“ galimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų pažeidimo. Vartotojai prašymuose nurodė, kad  daugiabučio namo laiptinėje pastebėjo skelbimą, kuriame galimai UAB „Viena sąskaita“, apsimesdama „kaimyne“, skelbia informaciją apie savo teikiamas paslaugas. UAB „Viena sąskaita“ skelbimas buvo pateiktas tokia forma, jog galėjo klaidinti vartotojus, kad skelbimą parašė fizinis asmuo, t. y. skelbime nebuvo jokių bendrovės rekvizitų, jis parašytas ranka bei jo kopija pateikta prie daugiabučių laiptinių, pasirašant ne bendrovės, o išgalvoto vartotojo – „kaimynės“ vardu. UAB „Viena sąskaita“ skelbime nurodė, kad „kaimynė“ pataria pradėti naudotis UAB „Viena sąskaita“ paslaugomis, nes anksčiau ji pamesdavo popierines sąskaitas ir, laiku jų neapmokėjus, jai nutraukė interneto paslaugas.

 

Pažymėtina, kad vidutiniam vartotojui tokia informacijos pateikimo forma, kai ją pateikia ne komercinės veiklos subjektas, o kitas vartotojas, t. y. artimesnis subjektas, laikytina žymiai paveikesnė. Atkreiptinas dėmesys, kad informacijos pateikimas, kurio vartotojas gali iki galo tinkamai neidentifikuoti ir nesuprasti, t. y. prisistatant vartotoju bei nepateikiant jokių pardavėjo rekvizitų, kad vartotojas galėtų suprasti, jog tai yra bendrovės paslaugų reklama, gali daryti įtaką vartotojo sprendimui dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs.

 

Pažymėtina, kad Įstatymo 7 straipsnio 20 punkte įtvirtinta, jog komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas arba įspūdžio, kad komercinės veiklos subjektas veikia ne su savo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusiais tikslais, sudarymas ar apgaulingas prisistatymas vartotoju. Atsižvelgiant į tai, konkrečiu atveju bendrovė klaidino vartotojus sudarydama įspūdį, jog skelbimas parašytas kaimynės vardu ir taip iš esmės galėjo iškreipti vartotojų ekonominį elgesį siūlomų paslaugų atžvilgiu.

 

Įvertinus tyrimo aplinkybes, už Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimą UAB ,,Viena sąskaita“ skirta 3 000 EUR bauda.

 

Atkreipiame dėmesį, jog už nesąžiningą komercinę veiklą komercinės veiklos subjektams Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal savo kompetenciją gali skirti nuo 289 iki 8 688 EUR baudą, o pakartotinai per vienerius metus padarius pažeidimą, už kurį buvo paskirta Įstatyme nustatyta bauda – iki 34 754 EUR baudą, jeigu ši bauda neviršija 6 procentų komercinės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės