*skip_to_content*
en

Skirtos baudos už į rinktą teiktus pavojingus gaminius. Skirta sankcija ir ne kartą baustai bendrovei

Skirtos baudos už į rinktą teiktus pavojingus gaminius. Skirta sankcija ir ne kartą baustai...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) skyrė baudas UAB „Baltmark“, UAB „Barteris“, Maxima International Sourcing, UAB ir UAB „DEPO DIY LT“ už į Lietuvos rinką teiktus pavojingus produktus.

 

UAB „Baltmark“ teiktos pavojingos lėlės „Terrorist doll“ sudėtyje nustatytas ftalatų kiekis (25 %) viršijo leistinas normas (ne daugiau kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės) ir gali kelti pavojų sveikatai. Bendrovė neparduotų lėlių likutį grąžino importuotojui ir informavo vartotojus. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Baltmark“ skirta 600 eurų bauda.

 

Kito nesaugaus žaislo – žaidimo „POP STATION“ sudėtyje švino (37,86 %) kiekio koncentracija atskirose žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose (vienoje vietoje) viršija ribinę vertę. Taip pat žaislas neatitiko ir ženklinimo reikalavimų – ant žaislo, pakuotės ar žaislo lydimajame dokumente nenurodyta gamintojo ir importuotojo informacija, nepateikta naudojimo instrukcija valstybine kalba. Platintojas UAB „Barteris“ prekybos vietose informavo vartotojus, neparduotus žaislus sunaikino. Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Barteris“ skirta 700 eurų bauda.

 

Maxima International Sourcing, UAB į rinką teiktos pavojingos plastikinės sūpynės neatitiko reikalavimų, kai bandymų metu nutrūko plastikinio virvių pakabinimo ir virvių ilgio reguliavimo fiksatoriaus skylučių pertvara. Reaguodama į gaminio keliamą pavojų, įmonė atšaukė gaminio teikimą rinkai ir nedelsiant sunaikino likutį. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Maxima International Sourcing, UAB skirta 1 000 eurų bauda.

 

Ne kartą už Produktų saugos įstatymo pažeidimus bausta bendrovė į rinką teikė pavojingą portlandcementį, kurio sudėtyje nustatytas viršytas leistinas vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekis. Tyrimo metu Bendrovė nurodė, jog visą pateiktą į rinką kiekį pardavė bei apie pavojingą gaminį informavo vartotojus visose parduotuvėse pakabinus informacinius plakatus. Įvertinus tyrimo aplinkybes bei pakartotinį Produktų saugos įstatymo pažeidimą, UAB „DEPO DIY LT“ skirta 2 200 eurų bauda.

 

! Vartotojus, įsigijusius šiuos pavojingus produktus, raginame kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytas prekes ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. !

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės