en

Skirtos sankcijos už į rinką teiktus nesaugius produktus

Skirtos sankcijos už į rinką teiktus nesaugius produktus

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) skyrė baudas UAB „Šviesos magija“, UAB „S. Jurkus ir partneriai“ ir UAB „Autoarlita“. VVTAT Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius atliko patikrinimus, kurių metu nustatyta, jog bendrovių į rinką teikti produktai kėlė rimtą riziką žmogaus sveikatai ir pažeidė Produktų saugos įstatymo reikalavimus.

 

Atlikus patikrinimą vienoje iš Mažeikių prekybos vietų, bandymams atrinktas ilgintuvas „BELLIGHT“ (brūkšninis kodas 5901854565538). Ilgintuvo konstrukcija neatitiko produktų saugos reikalavimų, taip pat žymėjimo neatitiko ilgintuvo kabelis. Produktui nustatyta rimta rizika. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir į rinką pateiktų nesaugių ilgintuvų kiekį, importuotojui UAB „Šviesos magija“ skirta 2000 eurų bauda.

 

Dar vienas ilgintuvas „BELLIGHT“ (brūkšninis kodas 5901854565378) bandymams buvo atrinktas iš Plungėje esančios parduotuvės. Bandymų metu nustatyta, jog ilgintuvo konstrukcija neatitinka saugos reikalavimų ir kelią rimtą riziką patirti elektros smūgį. Produktas taip pat neatitiko ženklinimo reikalavimų – nenurodytas ilgintuvo tipas ir modelis, žymėjimo neatitiko kabelis. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir į rinką pateiktų produktų kiekį, importuotojui UAB „Šviesos magija“ skirta 2200 eurų bauda.

 

Iš Telšiuose veikiančios UAB „S. Jurkus ir partneriai“ parduotuvės, pagal Karnavalinių rūbų ir kaukių ženklinimo ir saugos tikrinimo programą bandymams atrinkta vakarėlio kaukė – gyvūnas (gaidys). Ištyrus kaukės sudėtį, nustatyta, jog kaukės sudėtyje esančių ftalatų kiekis viršija leistiną normą ir kelia cheminį pavojų apsinuodyti. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir rinkai pateiktų produktų kiekį, UAB „S. Jurkus ir partneriai“ skirta 300 eurų bauda.

 

Tauragėje esančioje parduotuvėje nustatytas saugos reikalavimų neatitinkantis platintojo UAB „Autoarlita“ žieminio dyzelinio kuro priedas „Diesel 1:1000“. Kuro priedo ženklinimas neatitiko saugos reikalavimų (netinkamai pateiktos piktogramos, nenurodytas signalinis žodis „pavojinga“, nepateiktos pavojingumo ir atsargumo frazės ir kt.). Taip pat nustatyta, kad produkto pakuotė neturi privalomo tokiems gaminiams sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso. Produktui nustatyta rimta rizika. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir į rinką pateiktų produktų skaičių, UAB „Autoarlita“ skirta 700 eurų bauda.

 

Bendrovės įpareigotos nedelsiant sustabdyti nesaugių produktų tiekimą į rinką, pašalinti juos iš rinkos, įspėti vartotojus ir susigrąžinti iš jų šiuos produktus. Nukentėjusių asmenų nenustatyta.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius