*skip_to_content*
en

Sporto klubo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Sporto klubo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino paslaugų teikėjo MB „Sporto projektai“ sporto klubo „Shape Gym“ taisykles / paslaugų teikimo sutartį.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo paslaugų teikėjo MB „Sporto projektai“ sporto klubo „Shape Gym“ taisyklių / paslaugų sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2020 m. lapkričio 18 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2629, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutarties sąlygų pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, panaikino arba apribojo pardavėjo ar paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vartotojo sveikatos sužalojimo, panaikino arba apribojo vartotojo teisę verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, ribojo vartotojo galimybę įgyvendinti savo pažeistų teisių gynybą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės