en

Surengta kasmetinė Europos vartotojų dienai skirta konferencija

Surengta kasmetinė Europos vartotojų dienai skirta konferencija

Minint Europos vartotojų dieną, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su VšĮ „Europos vartotojų centras“ ir Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutu š. m. kovo 15 d. surengė kasmetinę konferenciją „Vartotojų teisių apsaugos aktualijos“, kurios metu vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos, nevyriausybinės organizacijos bei aukštojo mokslo atstovai aptarė esminius vartojimo ginčų nagrinėjimo ypatumus, svarbiausius pokyčius ir iššūkius vartotojų teisių apsaugos, rinkos priežiūros bei vartotojų švietimo srityse bei aktyviai diskutavo vartotojų teisių apsaugos tobulinimo klausimais.

 

Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras Justas Pankauskas ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Taurintas Rudys. Pirmojoje konferencijos dalyje Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atstovas Vladas Gaidys pristatė vartotojų ir verslininkų nuomonių apie vartotojų teisių apsaugą rezultatus, vyraujančią vartotojų teisių apsaugos situaciją Lietuvoje bei tobulintinas sritis. Tarnybos Ekonominių interesų departamento direktorius Marekas Močiulskis pažymėjo poreikį atlikti vartotojų elgsenos tyrimus ir pristatė šiuolaikinius vartotojų elgsenos tyrimo metodus.

 

Tarnybos Produktų saugos ir kokybės departamento l. e. p. direktorius Arvydas Naina supažindino konferencijos dalyvius su Tarnybos 2016 metų veiklos rezultatais, informavo apie nustatytus nesaugius produktus, pristatė vartojimo ginčų nagrinėjimo rezultatus bei pažymėjo einamųjų metų Tarnybos veiklos prioritetus.

 

Nevyriausybinių organizacijų indėlį vartotojų švietime bei teisių gynimo skatinime akcentavo Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso tarybos narys Kęstutis Kupšys. Pranešėjas pristatė bendrame Lietuvos ir Latvijos vartotojų organizacijų projekte sukurtą priemonę vartotojams www.reikalauk.lt, kurioje vartotojai paprastai ir greitai gali pateikti savo reikalavimą dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos verslininkui bei atkreipė dėmesį į poreikį stiprinti valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą ginant vartotojus.

 

Lietuvos banko atstovė Eglė Lukošienė pasidalino Lietuvos banko veikla vartojimo ginčų nagrinėjimo finansinių ir draudimo paslaugų srityse, akcentavo Lietuvos banko vykdomas prevencines priemones bei pažymėjo ginčų nagrinėjimo problemas.

 

Savo patirtimi pasidalino ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovė Kristina Engelgardt-Tkačuk, kuri akcentavo tobulintinas vartotojų teisių apsaugos sritis energetikos sektoriuje, pristatė vykdomas procedūras bei švietimo iniciatyvas.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovė Aridana Jurčiukonienė pristatė institucijos kompetenciją elektroninių ryšių paslaugų srityje, vykdomas procedūras bei ginčų nagrinėjimo problemas.

 

Iš akademinės pusės vartojimo ginčų nagrinėjimo ypatumus aptarė Kazimiero Simonavičiaus universiteto lektorė Jolanta Tupko-Mazur. Pranešėja pristatė vartojimo ginčų nagrinėjimo būdus bei akcentavo ginčų nagrinėjimą per ginčo šalių interesų suderinimą.

 

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius prof. dr. Saulius Katuoka pažymėjo poreikį vykdyti kryptingą ir koordinuotą vartotojų švietimą bei užtikrinti valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą vykdant švietėjišką veiklą, taip pat profesorius pažymėjo mokslinių tyrimų svarbą tobulinant vartotojų teisių apsaugą.

 

Konferencijos dalyvių dėmesį į internetu įsigytų klastočių problemą atkreipė VšĮ „Europos vartotojų centras“ direktorius Tomas Kybaras, kuris pristatė galimas neigiamas tokios prekybos pasekmes bei pateikė patarimus, kaip išvengti fiktyvių elektroninių parduotuvių bei klastočių.

 

Konferenciją užbaigė Reklamos agentūrų atstovas Gintaras Šeputis, kuris pristatė Lietuvojevyraujančias reklamos problemas, pateikė įdomių Reklamos įstatymo pažeidimų pavyzdžių bei informavo apie galimas taikyti sankcijas.

 

Tikimasi, kad ši tradicine tapusi kasmetinė konferencija stiprins vartotojų teisės ginančių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei akademinės bendruomenės bendradarbiavimą tobulinant efektyvią vartotojų teisių apsaugą ir užtikrins aukštesnį vartotojų teisių apsaugos lygį Lietuvoje.