en

Sutartyje dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos nustatyta nesąžiningų sąlygų

Sutartyje dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino AB „Klaipėdos vanduo“ sutartį dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos.  

 

VVTAT komisija išnagrinėjo AB „Klaipėdos vanduo“ sutarties dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos sąlygas nesažiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. liepos 20 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1841, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis minėtos sutarties sąlygų iš esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei panaikino arba apribojo vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.