en

Svarbų indėlį didinant energijos vartojimo efektyvumą mažina reikalavimų nesilaikymas ir vėlavimai

Svarbų indėlį didinant energijos vartojimo efektyvumą mažina reikalavimų nesilaikymas ir vėlavimai

Europos audito rūmai atliko auditą, kurio metu vertino, ar ES veiksmais ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo srityse veiksmingai prisidėta siekiant ES efektyvaus energijos vartojimo ir aplinkosaugos tikslų.

 

Siekiant užkirsti kelią klimato kaitai ir ją sušvelninti, ES vadovai įsipareigojo iki 2020 m. sumažinti ES energijos suvartojimą iki 20 proc., o iki 2030 m. – 32,5 proc. Viena iš pagrindinių priemonių šiems tikslams pasiekti – gaminių energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Namų ūkiuose ir pramonėje naudojamų gaminių energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkosaugos reikalavimus numato ekologinio projektavimo teisės aktai. Minėti teisės aktai įpareigoja ES rinkai tiekiamus energiją vartojančius gaminius atitikti aplinkos tausojimo reikalavimus, juos atitinkamai ženklinant ir pateikiant informaciją apie gaminio suvartojamą energiją.

 

Kaip savo ataskaitoje nurodo Europos audito rūmai, ES veiksmais buvo veiksmingai prisidėta prie ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo politikos tikslų, tačiau situaciją sunkina vėluojantys reglamentavimo procesai, o taip pat gamintojai ir mažmenininkai, kurie nesilaiko nustatytų ženklinimo reikalavimų. Prekybininkams netinkamai pateikiant energijos vartojimo efektyvumo etiketes, vartotojams sunkiau priimti informacija pagrįstus sprendimus, vartotojai gali būti suklaidinti ir įsigyti daugiau energijos suvartojančius arba mažiau veiksmingus gaminius.

 

Ataskaitoje Europos audito rūmai pateikė ir rekomendacijas Europos Komisijai, kuriose siūlomi patobulinimai reglamentavimo procesams ir politikos poveikio matavimo būdams, taip pat pateikti veiksmai, kurie galėtų palengvinti rinkos priežiūros institucijų informacijos mainus bei gerinti atitiktį politikai.

 

Daugiau informacijos Europos audito rūmų pranešime spaudai:

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/insr20_01/insr_ecodesign_and_energy_labels_lt.pdf

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius