en

Sveikatai pavojingus gaminius teikusioms įmonėms skirtos sankcijos

Sveikatai pavojingus gaminius teikusioms įmonėms skirtos sankcijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) skyrė sankcijas pavojingus gaminius į Lietuvos rinką teikusioms IĮ „G. LUX“ ir UAB „Prestižo linija“. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo reikalavimų neatitiko stalinis šviestuvas ir serumas blakstienoms.

 

Tarnyba gavo vartotojos pranešimą dėl galimai pavojingo gaminio – „Careprost“ akių lašų, kuriuos UAB „Prestižo linija“ savo internetinėje parduotuvėje siūlė kaip blakstienų serumą. Tarnyba kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, kad būtų atliktas patikrinimas dėl kosmetikos gaminio atitikties keliamiems reikalavimams. Nustatyta, kad interneto tinklalapyje ir gaminio etiketėje lietuvių kalba nurodyta gaminio paskirtis iš esmės nesutapo su anglų kalba nurodyta gaminio paskirtimi ir naudojimo būdu – pagal gamintojo parengtą informaciją gaminys laikytinas vaistiniu preparatu (sterilūs lašai akims, skirti padidėjusiam akispūdžiui mažinti sergantiems atviro kampo glaukoma ar akies hipertenzijos atveju), todėl naudojamas ne pagal paskirtį jis gali sukelti rimtą pavojų sveikatai.Produktui nustatyta rimta rizika. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir tai, kad nukentėjusiųjų asmenų nebuvo, už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nuostatų pažeidimą UAB „Prestižo linija“ skirta 796 eurų bauda.

 

Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius atliko patikrinimą UAB „Makveža“ prekybiniame padalinyje, kur bandymams atrinko stalinį šviestuvą GD-2028 YELLOW (importuotojas – IĮ „G. LUX“). Atlikus bandymus buvo nustatyta, kad šviestuvas neatitinka produktų saugos reikalavimų. t. y. šviestuvo gaubtas per daug šyla, todėl naudojamas pagal paskirtį šviestuvas gali kelti pavojų asmenų saugai ir sveikatai. Produktui nustatyta vidutinė rizika. Reikalavimų neatitiko ir šviestuvo ženklinimas – šviestuvas buvo paženklintas neegzistuojančiu simboliu, instrukcijoje nenurodytas lempos tipas, instrukcijoje nebuvo įspėjimo „jei pažeistas maitinimo virvėlaidis, jį privalo pakeisti gamintojas arba jo aptarnavimo meistras, arba atitinkamos kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus“, taip pat nepateikti visi prekei nustatyti ženklinimo rekvizitai. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir tai, kad tyrimo metu įmonė bendradarbiavo, už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nuostatų pažeidimą IĮ „G. LUX“ skirta 500 eurų bauda.   

 

Bendrovės įpareigotos nedelsiant sustabdyti nesaugių produktų teikimą į rinką, pašalinti juos iš rinkos, įspėti vartotojus bei susigrąžinti iš vartotojų nesaugius produktus.

 

Kilo įtarimų, kad produktas gali būti nesaugus? Kreipkitės į Tarnybą nurodydami kur, kada ir kokį produktą įsigijote, kokius pavojus pastebėjote bei, pageidautina, pridėkite produkto, pakuotės ir ženklinimo nuotraukas.

 

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius