en

Sveikatai pavojingus žaislus ir šviestuvą teikusioms bendrovėms skirtos sankcijos

Sveikatai pavojingus žaislus ir šviestuvą teikusioms bendrovėms skirtos sankcijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja apie Lietuvos rinkoje nustatytus nesaugius produktus ir bendrovėms taikytas sankcijas.

 

Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius atliko patikrinimą UAB „Gliukolvetas“ parduotuvėje Radviliškyje, kur bandymams atrinko žaislus – lėktuvą „Speed Planes 2 ir mašiną „Peppa Pig Car“ (platintojas – UAB „Auksinis kelias“).Atlikus bandymus nustatyta, kad abu žaislai neatitinka saugos ir ženklinimo reikalavimų: atskirose žaislų vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino ir kadmio koncentracijos viršija ribines vertes, o ant žaislų pakuočių nėra nurodytas gamintojo, jo įgalioto asmens pavadinimas (importuotojo pavadinimas) arba prekės ženklas. Taip pat nustatyta, kad mašinos baterijos yra lengvai pasiekiamos, baterijų skyriuje trūksta tinkamos uždarymo sistemos, kuri yra būtina jaunesniems kaip 3 metų vaikams skirtiems žaislams.

 

Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius atliko patikrinimą UAB „Auksinis kelias“ parduotuvėje Vilniuje, kur bandymams atrinko žaislą – keltuvą „Truck”. Bandymų metu nustatyta, kad žaislas yra nesaugus, t. y. atskirose žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino ir kadmio koncentracijos viršija ribines vertes. Įvertinus tyrimų metu nustatytas aplinkybes ir pažeidimų mastą, už Produktų saugos įstatymo nuostatų pažeidimą UAB „Auksinis kelias“ skirta 796 eurų bauda.

 

Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius, gavęs vartotojo informaciją, kad UAB „Minimarket“ parduotuvėje „Panda Shop“ parduodami balionai skleidžia nemalonų kvapą, atrinko balionus bandymams. Bandymų metu nustatyta, kad balionai neatitinka saugos reikalavimų – nustatytas diizononilftalato kiekis viršija nurodytus reikalavimus, todėl žaislas gali kelti cheminį pavojų apsinuodyti. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, bendrovės bendradarbiavimą, tai, kad nei viena prekė nebuvo realizuota ir nukentėjusiųjų nėra, už Produktų saugos įstatymo nuostatų pažeidimą UAB „Minimarket“ skirtas įspėjimas. 

 

Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius Joniškio vartotojų kooperatyvo parduotuvėje atrinko žaislo bandinį – rinkinį „Military Justice and Power“ (importuotojas – UAB „Kesko Senukai Lithuania“). Bandymų metu nustatyta, kad žaislo mechaninės savybės neatitinka saugos reikalavimų: tempimo bandymo metu atsiskyrė žaislo detalės, kurias vaikas gali praryti ir jomis užspringti. Reikalavimų neatitiko ir žaislo ženklinimas, t. y. nenurodyta: „Įspėjimas. Nenukreipti į akis arba veidą“. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, bendrovės bendradarbiavimą, realizuotą produktų skaičių (53 vnt.) ir tai, kad nukentėjusiųjų nėra, už Produktų saugos įstatymo nuostatų pažeidimą UAB „Kesko Senukai Lithuania“ skirta 850 eurų bauda. 

 

Toje pačioje Joniškio vartotojų kooperatyvo parduotuvėje TarnybosŠiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius bandymams atrinko įleidžiamą LED panelę, DOMOLETTI, tipas DLED – 430 (toliau – šviestuvas). Nustatyta, kad šviestuvo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka saugos reikalavimų: šviestuvo instrukcijoje nėra nurodymo, kad šviestuvas neturi būti padengtas šilumą izoliuojančia medžiaga; nepateiktas įspėjimas dėl virvėlaidžio pakeitimo; nėra pateikta informacija naudotojo nekeičiamiems šviesos šaltiniams; jungiamųjų laidų gnybtų blokui nėra numatyta pakankama vieta šviestuvo viduje, arba tiekiamos su šviestuvo dėžutės viduje, arba kaip nurodyta gamintojo; šviestuvas neturi pakankamo mechaninio atsparumo; virvėlaidžio laidų skerspjūvio plotas per mažas; šviestuvas neturi virvėlaidžio tvirtinimo įtaiso, apsaugančio laidus nuo įtempimų ir sukimų; vidaus laidų skerspjūvio plotas per mažas; konstrukcija leidžia prisiliesti prie įtampingųjų dalių; gaubtai ir kitos dalys, užtikrinančios apsaugą nuo elektros smūgio, neturi pakankamo mechaninio tvirtumo ir nėra patikimai apsaugotos. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, bendrovės bendradarbiavimą, didelį realizuotų produktų kiekį (636 vnt.) ir tai, kad nukentėjusiųjų nėra, už Produktų saugos įstatymo pažeidimą UAB „Kesko Senukai Lithuania“ skirta 1000 eurų bauda.

 

Bendrovės įpareigotos nedelsiant sustabdyti nesaugių produktų teikimą į rinką, pašalinti juos iš rinkos, įspėti vartotojus bei susigrąžinti iš vartotojų nesaugius produktus.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius