*skip_to_content*
en

Tabako kontrolės įstatymą pažeidusioms bendrovėms skirtos sankcijos

Tabako kontrolės įstatymą pažeidusioms bendrovėms skirtos sankcijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) išnagrinėjo bylas dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) pažeidimų. Reikalavimų neatitikusius produktus į rinką teikė UAB „Ekovepus“, MB „VIP Dūmas“ ir UAB „Ecodumas“.

 

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius, gavus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pranešimą, atliko neplaninį patikrinimą UAB „Ekovepus“ parduotuvėje ir nustatė, kad reikalavimų neatitiko vienkartinių elektroninių cigarečių „GEEK BAR“ (Banana Ice, Blueberry Ice, Mango Ice, Menthol, Peach Ice, Sour Apple, Sweet Strawberry, Watermelon), „MA PETITE VAPE“ (Banana Ice, Bubble Gum, Cassis Ice, Cola Ice, Fraise Banane, Mangue Ice, Pasteque Ice, Tropical Ice) pakuočių ženklinimas. Įvertinus vienkartinių elektroninių cigarečių ženklinimą, nustatyta, kad įspėjimo apie galimą žalą sveikatai tekstas yra tik ant vieno vienkartinių elektroninių cigarečių pakelio išorinės dalies. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai tekstas įspėjimui skirtame paviršiuje nepadengia 30 % pakuotės paviršiaus. Vienkartinių elektroninių cigarečių pakeliuose nepateikiamas lapelis, kad gaminys nerekomenduojamas vartoti jaunimui ir nerūkantiems, nenurodytos kontraindikacijos, įspėjimai konkrečioms gyventojų rizikos grupėms, galimas nepageidaujamas poveikis, priklausomybės sukėlimo geba bei toksiškumas. Taip pat ant vienkartinių elektroninių cigarečių išorinės pakuotės nurodyti skoniai/vaisiai vaizdinėmis priemonėmis – paveikslėliais (mangas, bananas, tropiniai vaisiai ir kt.). Įvertinus šiuos Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus, UAB „Ekovepus“ skirta 750 eurų bauda.

 

Gavus vartotojo pranešimą ir atlikus patikrinimą, Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius nustatė, jog ženklinimo reikalavimų neatitiko MB „VIP Dūmas“ į rinką teiktų vienkartinių el. cigarečių „Aroma King“ (ledų, ananasų, kokosų ir vanilės skonių) pakuotės. Elektroninių cigarečių pakuotėje nebuvo pateikiamas informacinis lapelis, pateikti saugos duomenų lapai ne valstybine kalba, nenurodytas signalinis žodis „Atsargiai“, nenurodyta tiksli informacija apie gaminio sudėtį, kuri gali klaidinti vartotojus, taip pat platintojas nepateikė el. cigarečių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. Atsižvelgus į šiuos Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus, MB „VIP Dūmas“ skirta 1000 eurų bauda.

 

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius UAB „Ecodumas“ parduotuvėje bandymams atrinko skystį elektroninėms cigaretėms „Dr. Frost Salt Nic Honeydew & blackcurrant ice“. Atlikus bandymus laboratorijoje nustatyta, jog nikotino kiekis el. cigaretės pildyklėje viršija leistinas normas. Taip pat pakuotėje nepateikiamas lapelis, kuriame nurodoma: informacija apie gaminio vartojimą ir saugojimą, įskaitant nuorodą, kad gaminio nerekomenduojama vartoti jaunimui ir nerūkantiesiems; kontraindikacijos; įspėjimai konkrečioms gyventojų rizikos grupėms; galimas nepageidaujamas poveikis; priklausomybės sukėlimo geba bei toksiškumas. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Ecodumas“ skirta 750 eurų bauda.

 

Kitą UAB „Ecodumas“ į rinką teiktą gaminį - vienkartinio naudojimo elektroninę cigaretę su kvapiuoju skysčiu „VEIIK Lemon Citron“ – bandymams atrinko Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius. Bandymų metu nustatyta, kad vienkartinio naudojimo elektroninėje cigaretėje esantis nikotino kiekis viršija nustatytus reikalavimus. Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Ecodumas“ skirta 1500 eurų bauda.

 

Taikydama sankcijas bendrovėms, VVTAT komisija atsižvelgė į pažeidimų pobūdį bei mastą (produktų grupę, rizikos lygį, tiektų rinkai produktų kiekį).

 

Vartotojus, įsigijusius šiuos gaminius, raginame kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytą prekę ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės