*skip_to_content*
en

Telia Lietuva, AB skirta sankcija už vartotojams teiktą nepageidaujamą reklamą

Telia Lietuva, AB skirta sankcija už vartotojams teiktą nepageidaujamą reklamą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) gavo vartotojų prašymų dėl Telia Lietuva, AB elektroniniu paštu bei SMS žinutėmis teikiamos nepageidaujamos reklamos. Vartotojai informavo, jog kreipėsi į bendrovę, prašydami nebesiųsti jokių reklaminių pranešimų, tačiau reklama vis tiek buvo teikiama.

 

Tarnybai pasikreipus į bendrovę, Telia Lietuva, AB savo poziciją aiškino žmogiškąja klaida ir informavo, kad tiesioginės rinkodaros pasiūlymus teikia tik sutartį dėl paslaugų teikimo sudariusiems vartotojams, todėl jeigu sutartį sudaręs vartotojas nebepageidauja gauti reklamines ir informacines žinutes, jis turi teisę išsakyti savo pageidavimą, kaip tai numatyta sutartyje. Nepageidaujamos reklamos teikimą vartotojams bendrovė nutraukė.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir tai, kad nepageidaujama reklama vartotojams buvo teikiama keliais sklaidos kanalais (elektroniniu paštu bei SMS žinutėmis), už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų pažeidimus Telia Lietuva, AB skirta 1 000 eurų bauda.

 

Primename, kad reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu arba jo prašymu. Draudžiama teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės