en

Tikrasis COVID-19 poveikis kelionių organizatoriams dar pasimatys

Tikrasis COVID-19 poveikis kelionių organizatoriams dar pasimatys

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino 2020 m. I ketvirčio kelionių organizatorių finansines ataskaitas. Nors daugumos kelionių organizatorių pajamos mažėjo, tikrieji COVID-19 pandemijos poveikio rezultatai turėtų būti matomi pasibaigus antrajam ketvirčiui.

 

Vadovaujantis Turizmo įstatymo nuostatomis, išvykstamojo turizmo paslaugas teikiantys kelionių organizatoriai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos privalo VVTAT pateikti nustatytos formos ataskaitą. 113 iš 114 išvykstamojo turizmo pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių savo prievoles įvykdė, tačiau 1 bendrovė – UAB „Megaturas“ – ataskaitos nepateikė, todėl VVTAT sprendimu buvo panaikintas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas (išsamiau pranešime).

 

Nagrinėdama ataskaitų duomenis, VVTAT atsižvelgė į tai, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje įsigaliojęs karantinas ir sustabdyti skrydžiai bei kelionės jau galėjo turėti įtakos kelionių organizatorių rezultatams. Lyginant ataskaitų duomenis su 2019 m. analogišku laikotarpiu, iš 105 daugiau kaip vienerius metus pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių, 57 proc. kelionių organizatorių paskutinių keturių ketvirčių pajamos nežymiai mažėjo.

Tikėtina, kad COVID-19 poveikio rezultatai labiau bus matomi pasibaigus antrajam šių metų ketvirčiui.

 

Šiais metais 10 kelionių organizatorių pasinaudojo Turizmo įstatyme numatyta galimybe sustabdyti savo veiklą iki 6 mėn. Jie ir toliau galės tęsti kitas savo veiklas, taip pat ir kelionių pardavimo agento. Pažymėtina, kad savo noru sustabdyti pažymėjimus gali tik visus įsipareigojimus turistams įvykdę ir skolų neturintys kelionių organizatoriai.

 

Bendras kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo draudimas 2020 m. balandžio 30 d. siekė 30,8 mln. ir, lyginant su ankstesnių metų laikotarpiu, sumažėjo 8 proc.

 

Nors kelionių organizatoriai susiduria su dideliais iššūkiais, tinkamai vykdant jų priežiūrą ir vertinant jų riziką, tikimasi išvengti nemokumo ir bankroto atvejų, dėl kurių masiškai nukentėtų turistai. VVTAT primena, kad finansinės pagalbos priemonės turizmo verslui įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą.

 

Informacija apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius