en

UAB „Baltic commerce“ dovanų kupono pirkimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

UAB „Baltic commerce“ dovanų kupono pirkimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Baltic commerce“ dovanų kupono pirkimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Baltic commerce” dovanų kupono pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. rugsėjo 11 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2590, kuriuo nustatė, kad tam tikros Sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis Sutarties sąlygų iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus ir netinkamai panaikina arba apriboja vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.