en

UAB „Gerovės plėtra” bendradarbiavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

UAB „Gerovės plėtra” bendradarbiavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Gerovės plėtra” bendradarbiavimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Gerovės plėtra” bendradarbiavimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. spalio 13 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2611, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties (toliau – Sutartis) sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis Sutarties sąlygų iš esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus, suteikė verslininkui teisę vienašališkai padidinti kainą be vartotojo teisės atsisakyti sutarties, jeigu galutinė kaina yra didesnė už sutartyje nustatytąją, nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.