en

UAB „Huseros baldai“ nestandartinių baldų gamybos sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

UAB „Huseros baldai“ nestandartinių baldų gamybos sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Huseros baldai“ nestandartinių baldų gamybos sutartį.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Huseros baldai“ nestandartinių baldų gamybos sutarties sąlygas nesažiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. spalio 11 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2592, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutarties sąlygų netinkamai panaikino arba apribojo vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, š esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus bei panaikino arba suvaržė vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.