en

UAB „Kreedex“ paskolos sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

UAB „Kreedex“ paskolos sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Kreedex“ paskolos sutartį.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Kreedex“ paskolos sutarties Nr. KLT50911-1 bendrosios ir specialiosios dalių sąlygas, nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. birželio 15 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1555, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutarties sąlygų iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei panaikina arba suvaržo vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais.