en

UAB „Miroda” pavedimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

UAB „Miroda” pavedimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Miroda” pavedimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Miroda” pavedimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. spalio 13 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2620, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties (toliau – Sutartis) sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis Sutarties sąlygų iš esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus, panaikino arba apribojo vartotojo teises, susijusias su paslaugų teikėju tuo atveju, kai paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdė, ar netinkamai įvykdė bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, suteikė verslininkui vienašališkai automatiškai pratęsti terminuotą sutartį ir apie savo sutikimą ar nesutikimą pratęsti sutartį vartotojas turėjo pranešti neprotingai anksti.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.