*skip_to_content*
en

UAB „Statyba ir Ko“ sutarties sąlyga pripažinta nesąžininga

UAB „Statyba ir Ko“ sutarties sąlyga pripažinta nesąžininga

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pripažino nesąžininga UAB „Statyba ir Ko“ sutarties sąlygą ir įpareigojo jos netaikyti.  

 

VVTAT, įvertinusi UAB „Statyba ir Ko“ sutarties 4.2.5 punkto sąlygos, įtvirtinančios, kad „Užsakovas įsipareigoja vykdytojui sumokėti už papildomus darbus, kurie nenumatyti projekte (papildomas rankinis darbas, metražas, kitų įrenginių montavimas, medžiagos, pertraukiamas darbas ir t. t.)“, sąžiningumą, nustatė, jog ši sutarties sąlyga atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies bendrąjį vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y., ja iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai.

 

VVTAT 2023-01-17 priėmė nutarimą Nr. 10E-10, kuriuo pripažino UAB „Statyba ir Ko“ sutarties 4.2.5 punkto sąlygą nesąžininga ir įpareigojo UAB „Statyba ir Ko“ netaikyti šios sąlygos sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis. Už tolesnį šios sąlygos taikymą bendrovei gali būti skiriamos baudos.

 

Vartotojai, patyrę žalą dėl minimos sutarties sąlygos, kuri aukščiau minimu nutarimu buvo pripažinta nesąžininga, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės