*skip_to_content*
en

UAB „Timber & Pellets” rezervacinėje sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

UAB „Timber & Pellets” rezervacinėje sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Timber & Pellets” rezervacinės sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Timber & Pellets” sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. rugsėjo 17 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2391, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties (toliau – Sutartis) sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis Sutarties sąlygų iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus bei nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės