*skip_to_content*
en

UAB „VILGMA GI“ pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos pripažintos nesąžiningomis

UAB „VILGMA GI“ pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos pripažintos nesąžiningomis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pripažino nesąžiningomis UAB „Vilgma GI“ pirkimo-pardavimo sutarties tam tikrų punktų sąlygas. Bendrovė privalo netaikyti šių sąlygų sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis.

 

UAB „Vilgma GI“ pirkimo–pardavimo sutarties 4.3 punkte įtvirtinamas vartotojo automatinis patvirtinimas, jog prieš baldų gaminimą jis kartu su rangovu (UAB „Vilgma IG“) dalyvavo atliekant matavimus ir kad sutartyje nurodyti gaminamų baldų matmenys yra teisingi.

 

VVTAT nustatė, kad sutartyje kaip standartinę sąlygą įtvirtinus vartotojo automatinį patvirtinimą dėl gaminamų baldų matmenų teisingumo, yra neproporcingai paskirstoma šalių civilinė atsakomybė vartotojo nenaudai ir rangovui suteikiama teisė piktnaudžiauti, minėtą sąlygą taikant jam palankiu būdu. Taip yra apribojama vartotojo teisė teisės aktuose numatyta tvarka ginti savo pažeistas teises dėl rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintas nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus).

 

Pirkimo–pardavimo sutarties 10 ir 11 punktų sąlygos, nustatančios vartotojo civilinę atsakomybę – 2000 EUR užstato dydžio negrąžinimą ir delspinigių skaičiavimą nuo visos baldų vertės, o ne nuo nesumokėtos už gaminamus baldus sumos, VVTAT pripažintos atitinkančiomis Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintą nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, kadangi nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę ir iš esmės iškreipia šalių atsakomybės pusiausvyrą vartotojo nenaudai.

 

Pirkimo–pardavimo sutarties 12 punkto sąlyga, kuria rangovo civilinė atsakomybė ribojama ne didesne kaip 5 proc. baldų vertės suma, o delspinigiai skaičiuojami darbo, o ne kalendorinėmis dienomis, VVTAT pripažinta atitinkančia Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Pirkimo–pardavimo sutarties 16 ir 18 punktų sąlygos taip pat pripažintos atitinkančiomis  Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų. Jos panaikina vartotojo teises, susijusias su rangovu, kai šis visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, o tai iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai. 

 

VVTAT 2023-12-01 priėmė nutarimą Nr. 10E-121, kuriuo pripažino UAB „Vilgma GI“ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES 4.3, 12, 16 ir 18 punktų sąlygas nesąžiningomis ir įpareigojo UAB „Vilgma GI“ netaikyti šių sąlygų sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis. Už tolesnį šių sąlygų taikymą bendrovei gali būti skiriamos baudos. 

Įstatymų naujovės