*skip_to_content*
en

UAB „Xinshidai“ tiekė į rinką nesaugią dantų pastą

UAB „Xinshidai“ tiekė į rinką nesaugią dantų pastą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) skyrė ekonominę sankciją UAB „Xinshidai“ – bendrovė teikė į Lietuvos rinką saugos ir ženklinimo reikalavimų neatitikusią dantų pastą.

 

VVTAT gavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) protokolą dėl UAB „Xinshidai“ Produktų saugos įstatymo pažeidimo. Kaip protokole nustatė NVSC, platindama dantų pastas FOHOW Toothpaste Morning package RYTAS, FOHOW Toothpaste Evening package VAKARAS (vienoje pakuotėje) bei FOHOW Toothpaste Spearmint Type, bendrovė nesilaikė kosmetikos gaminiams nustatytų saugos ir ženklinimo reikalavimų.

 

Kosmetikos gaminių saugos ataskaitose nebuvo pateikta informacija apie gaminių ingredientų funkciją, fizines-chemines savybes, metodus, naudojamus fizikinių-cheminių savybių nustatymui, mikrobiologinę kokybę, priemaišas, likučius, pakuotes, gaminių poveikį ir kt., taip pat saugos ataskaitose nebuvo nurodyta informacija apie saugos vertintoją, nepridėta jo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.

 

Gaminių informacijos bylose nebuvo pateiktas gaminio aprašymas, gamybos metodo aprašymas, patvirtinimas, kad yra laikomasi geros gamybos praktikos, duomenys apie gaminio deklaruojamo efektyvumo įrodymą remiantis gaminio poveikio ar pobūdžio patvirtinimu, duomenys apie gaminių darytus bandymus su gyvūnais, kuriant gaminius ar įvertinant jų ingredientų saugumą.

 

NVSC uždraudė UAB „Xinshidai“ tiekti į rinką pavojingus kosmetikos gaminius, įpareigojo nedelsiant pašalinti gaminius iš rinkos, įspėti vartotojus, susigrąžinti nesaugius gaminius iš vartotojų bei saugiai juos sunaikinti.

 

VVTAT komisija, įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, pažeidimo pobūdį bei mastą, už Produktų saugos įstatymo pažeidimą UAB „Xinshidai“ skyrė 1 325 eurų baudą.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Įstatymų naujovės