*skip_to_content*
en

Už informacijos neteikimą MB „Jurto prekyba“ skirta bauda

Už informacijos neteikimą MB „Jurto prekyba“ skirta bauda

Per šiuos metus VVTAT sulaukė 16 vartotojų prašymų dėl internetinėje parduotuvėje www.beautychest.lt. įsigytų, bet laiku nepristatytų ar asortimento neatitinkančių pristatytų prekių, sumokėtų pinigų negrąžinimo. Dėl to, kad pardavėjas tinkamai neteikė informacijos VVTAT ir vartotojams, už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimus MB „Jurto prekyba“ skirta 600 EUR bauda.

 

VVTAT ne kartą informavo pardavėją apie gaunamus vartotojų prašymus bei prašė pateikti motyvuotus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus, dėl kokių priežasčių vartotojams nebuvo laiku pristatytos įsigytos prekės, taip pat pateikti paaiškinimus, kodėl vartotojams buvo pristatytos asortimento neatitinkančios prekės. MB „Jurto prekyba“ pateikus neišsamią informaciją, VVTAT paprašė papildomų paaiškinimų bei informavo apie naujai gautus vartotojų prašymus. Vartotojai skundėsi, kad jiems nepavyksta susisiekti su pardavėju. Pardavėjas taip ir nepateikė VVTAT paaiškinimų, kodėl vartotojams buvo pristatomos asortimento neatitinkančios prekės ir nebuvo teikiami atsakymai į vartotojų prašymus, kaip tai numato Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos. Nors pardavėjas ir žadėjo artimiausiu metu grąžinti vartotojams už prekes sumokėtus pinigus, tačiau pinigų vartotojams taip ir negrąžino.  

 

Gautus vartotojų prašymus dėl MB „Jurto prekyba“ veiklos VVTAT išnagrinėjo vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Dėl dalies prašymų priimti nutarimai dėl vartotojų prašymų pagrįstumo atlyginti patirtus nuostolius, kitų prašymų nagrinėjimas buvo nutrauktas, vadovaujantis teisės aktuose numatytais pagrindais. Įsigaliojęs VVTAT nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis VVTAT nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai (antstolio pagalba) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

2021-11-19

Įstatymų naujovės