en

Už nepristatomas prekes internetinei parduotuvei www.repe.lt skirta bauda

Už nepristatomas prekes internetinei parduotuvei www.repe.lt skirta bauda

Asociatyvi nuotrauka

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylą dėl UAB „Repeta“ Civilinio kodekso pažeidimo – gyvūnams skirtomis prekėmis prekiaujanti bendrovė nepristatė prekių vartotojams ir negrąžino sumokėtų pinigų.

 

VVTAT sulaukė 22 vartotojų prašymų, kuriuose vartotojai teigė negaunantys iš internetinės parduotuvės www.repe.lt užsakytų prekių bei negalintys susisiekti su pardavėju ir susigrąžinti už prekes sumokėtų pinigų. Tik vienas vartotojo prašymas buvo išspręstas taikiai.

 

Atsižvelgdama į nevykdomus bendrovės įsipareigojimus, VVTAT pradėjo vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir, įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalies nuostatų (pareiga pristatyti prekes vartotojui) pažeidimą UAB „Repeta“ skyrė 2750 eurų baudą. Didžioji vartotojų prašymų dalis VVTAT komisijos sprendimu buvo patenkinti, dalis vartotojų prašymų šiuo metu nagrinėjami.

 

VVTAT nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Primename, kad Civiliniame kodekse įtvirtinta pardavėjo pareiga ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip) pristatyti prekes vartotojui. Jei pardavėjas nepristato prekių per nurodytą terminą, vartotojas pirmiausia turėtų raštu kreiptis į pardavėją ir nurodyti savo reikalavimą. Jei per 14 dienų pardavėjas nepateikia motyvuoto atsakymo arba atsisako vykdyti vartotojo reikalavimą – vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius