*skip_to_content*
en

Už rinkoje nustatytus nesaugius produktus – žaislus ir kėdę – skirtos sankcijos

Už rinkoje nustatytus nesaugius produktus – žaislus ir kėdę – skirtos sankcijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja apie patikrinimų metu nustatytus nesaugius produktus ir bendrovėms pritaikytas sankcijas.

 

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas pažeidė UAB „Rivona“, į rinką teikusi nesaugų smėlio žaislų rinkinį. Bandymų metu tikrinant žaislo atitiktį saugos reikalavimams nustatyta, kad smūgiuojant žaislo dalys nesunkiai atsiskiria ir taip gali sukelti uždusimo ar užspringimo pavojų. Įvertinus laibai didelę produkto keliamą riziką, taip pat tai, kad bendrovė per vienerius metus pakartotinai pažeidė Įstatymo nuostatas, bendrovei skirta 1 200 EUR bauda.

 

Nesaugus žaislas nustatytas ir UAB „Profisa“ prekyboje. Bendrovė teikė į rinką žaislą „Growing Pet“ – augantį kambarinį gyvūnėlį – kuris neatitiko žaislams keliamų saugos reikalavimų: tempimo bandymo metu atsiskyrusios žaislo detalės gali sukelti pavojų užspringti ar uždusti. Taip pat nustatyti ženklinimo reikalavimų neatitikimai – nenurodytas žaislo identifikacijos kodas bei konkretus žaislo pavojus lietuvių kalba. Nustačius labai didelę žaislo riziką ir įvertinus tai, kad bendrovė pakartotinai per vienerius metus pažeidė Įstatymo nuostatas, skirta 1 000 EUR bauda.

 

Atliekant patikrinimą UAB „JYSK BALTIC“ prekyboje, nustatyta, kad bendrovė teikė į rinką nesaugų produktą – kėdę „FANNY“. Bandymo metu nustatyta, kad kėdės konstrukcija neužtikrina baldo stiprumo, ilgalaikiškumo ir neatitiko saugiam gaminiui nustatytų reikalavimų ir taip gali sukelti vartotojams didelį sužalojimo pavojų. Įvertinus tyrimo aplinkybes ir mąstą, bendrovei skirta 350 EUR bauda.

 

Visos bendrovės įpareigotos nedelsiant sustabdyti nesaugių produktų teikimą į rinką, pašalinti juos iš rinkos, įspėti vartotojus bei susigrąžinti iš vartotojų nesaugius produktus.

 

Atkreipiame vartotojų dėmesį: jei įsigijote vieną iš šių produktų, raginame kreiptis į bendroves bei susigrąžinti sumokėtus pinigus. Papildomai pažymime, kad kilus įtarimų, kad tam tikras produktas yra nesaugus, reikėtų nedelsiant kreiptis į Tarnybą, nurodant kur, kada ir koks produktas įsigytas, kokie pavojai pastebėti bei, pageidautina, pridėti produkto, pakuotės ir ženklinimo nuotraukas.

 

 

 

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės