*skip_to_content*
en

Už vartotojų klaidinimą dėl kainos pranašumo UAB „Pigu“ skirta bauda

Už vartotojų klaidinimą dėl kainos pranašumo UAB „Pigu“ skirta bauda

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo vartotojo prašymą dėl UAB „Pigu“ veiksmų, galimai pažeidžiančių Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas.

 

Vartotojas informavo, kad pastebėjo, jog bendrovės interneto svetainėje www.pigu.lt nuolat keičiama prekių kaina. Vartotojas pažymėjo, kad dėl kintančios prekių kainos kyla natūralus pasipiktinimas, kadangi taip, parduodama prekes bei skelbdama akcijas, UAB „Pigu“ manipuliuoja prekės kaina.

 

Tarnybai paprašius bendrovės pateikti paaiškinimus, UAB „Pigu“ nesutiko su vartotojo prašyme nurodytomis aplinkybėmis bei informavo, kad vartotojo už prekę sumokėta kaina buvo mažiausia per visą prekės kainos stebėjimo laikotarpį.

 

Pažymėtina, kad Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme įtvirtinta, kad komercinė veikla yra nesąžininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba gali iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Nors komercinės veiklos subjektai gali laisvai nustatyti savo produktų kainas, tačiau vartotojams negali būti sudaromas įspūdis apie ypatingą prekės kainos pranašumą, jei ši informacija neatitinka tikrovės.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Tarnybos komisija priėmė sprendimą, kad UAB „Pigu“ parduodama prekę sudarė apgaulingą įspūdį apie ypatingą prekės kainos pranašumą, dėl ko vartotojas buvo skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Atsižvelgiant į tai, už vartotojų klaidinimą ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimą bendrovei skirta 1 500 EUR bauda.

 

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės