*skip_to_content*
en

Už vartotojų klaidinimą UAB „RIMI LIETUVA“ skirta 11 000 eurų bauda

Už vartotojų klaidinimą UAB „RIMI LIETUVA“ skirta 11 000 eurų bauda

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) vartotojų prašymų pagrindu atliko tyrimą dėl UAB „RIMI LIETUVA“ galimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų pažeidimo, klaidinant vartotojus dėl kainų nurodymo.

 

Tarnyba gavo vartotojų prašymų, kuriuose skundžiamasi prekybos centre „RIMI“ nurodomomis klaidingomis kainomis, t. y. nurodoma skirtinga kaina prekės kainolapyje ir pirkimo kvite. UAB „RIMI LIETUVA“ savo poziciją aiškino žmogiškąja klaida, t. y., kad parduotuvės darbuotojai nespėjo laiku pakeisti prekių kainų.

 

Tarnybos komisija pažymėjo, kad protingas ir atidus komercinės veiklos subjektas yra atsakingas už bendrovės atstovų – darbuotojų veiksmus. Todėl UAB „RIMI LIETUVA“ turėjo imtis visų įmanomų priemonių, kad parduotuvės darbuotojai atliktų visus veiksmus susijusius su kainolapių pakeitimu ir vartotojai gautų teisingą ir neklaidinančią informaciją apie parduodamų prekių kainas ir joms taikomas nuolaidas.

 

Tarnybos komisija atkreipė dėmesį, kad vartotojai, atsižvelgdami į komercinės veiklos subjekto skleidžiamą informaciją apie prekės kainą ir įsigydami prekes, neturi pagrindo abejoti skleidžiama informacija ir imtis priemonių pateikiamai informacijai patikrinti, įsitikinant, jog nurodoma informacija nėra klaidinanti. Pažymėtina, jog tiek vartotojai, kurie pateikė prašymus Tarnybai, tiek galimai kiti vartotojai priimdami sprendimą pirkti prekes UAB „RIMI LIETUVA“ priklausančiose parduotuvėse, neturėjo pagrindo abejoti pateikiamomis prekių kainomis, kadangi pagrįstai tikėjosi iš UAB „RIMI LIETUVA“ kaip  verslo subjekto, vartotojų atžvilgiu bendro sąžiningumo principo. 

 

Nors tyrimo metu bendrovė bendradarbiavo, pripažino padariusi pažeidimus bei kompensavo vartotojų patirtas išlaidas, Tarnyba įvertino tai, kad UAB „RIMI LIETUVA“ pakartotinai per vienerius metus pažeidė Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatą. Už vykdytą vartotojų klaidinimą bendrovei skirta 11 000 eurų bauda.

 

Primename, kad pardavėjas privalo tinkamai informuoti vartotoją apie prekės kainą ir parduoti prekę už tą kainą, kuri buvo nurodyta prie prekės (prekės kainolapyje)!

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės