en

Užsakytų prekių nepristatančioms įmonėms – sankcijos

Užsakytų prekių nepristatančioms įmonėms – sankcijos

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) prekybą internetu vykdančioms UAB „Akcija Tau“ bei UAB „Vikvaldos prekyba“ skyrė sankcijas už vartotojams nepristatomas prekes.

 

Pareiga pristatyti prekę

 

Tarnyba pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) nuostatomis, pardavėjui keliama pareiga ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip) pristatyti daiktus pirkėjui. Pardavėjui nevykdant savo įsipareigojimų ir vartotojui kilusio ginčo su pardavėju nepavykus išspręsti taikiai, vartotojas turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl ginčo sprendimo alternatyvia ginčų nagrinėjimo tvarka. Už nurodytų reikalavimų nesilaikymą Tarnyba pardavėjui taip pat gali skirti nuo 144 iki 1 448 eurų baudą.

 

Nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir negrąžina pinigų

 

Tarnyba gavo beveik 30 vartotojų prašymų dėl UAB „Akcija Tau“ valdomoje elektroninėje parduotuvėje www.akcijatau.lt įsigytų ir nepristatytų prekių bei negrąžinamų pinigų. Į Tarnybos prašymus pateikti motyvuotus paaiškinimus įmonė atsakymų neteikė. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų nesilaikymą UAB „Akcija Tau“ skirta 796 eurų bauda. Pažymėtina, kad didžioji dalis vartotojų prašymų Tarnybos komisijos nutarimais buvo patenkinti ir bendrovė įpareigota grąžinti vartotojams iš anksto už prekes sumokėtus pinigus.

 

Analogiškas pažeidimas nustatytas ir UAB „Vikvaldos prekyba“ veikloje. Nuo 2017 metų spalio mėnesio Tarnyba gavo 110 vartotojų prašymų dėl bendrovės valdomoje internetinėje parduotuvėje www.svajoniuspinta.lt užsakytų, tačiau nepristatytų prekių. Į Tarnybos prašymus pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl kilusių ginčų bendrovė atsakymų neteikė. Ištyrus bylos aplinkybes bei pateiktus įrodymus, už Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą UAB „Vikvaldos prekyba“ skirta 796 eurų bauda. Pažymėtina, kad 2017 metais Tarnybos komisijos sprendimu už minėtų nuostatų pažeidimą UAB „Vikvaldos prekyba“ jau buvo skirta 1 400 eurų bauda. Taip pat pažymėtina, kad daugiau kaip 100 vartotojų prašymų Tarnybos komisijos nutarimais buvo patenkinta, o bendrovė įpareigota įvykdyti vartotojų keliamus reikalavimus ir grąžinti už negautas prekes sumokėtus pinigus.

 

Tarnybos komisijos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius