*skip_to_content*
en

Vaikų priežiūros paslaugų sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Vaikų priežiūros paslaugų sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Muzikija“ vaikų priežiūros paslaugų sutartį.

 

VVTAT komisijai išnagrinėjus minėtos vaikų priežiūros paslaugų sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, 2020 m. liepos 1 d. priimtas nutarimas Nr. 10E-1401, kuriuo nustatyta, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų ir yra nesąžiningos vartotojų atžvilgiu.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus bei nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės