en

Vaikų užimtumo būreliai: ką reikėtų žinoti tėvams?

Vaikų užimtumo būreliai: ką reikėtų žinoti tėvams?

Baigiantis mokslo metams ir prasidedant vasaros atostogoms daugelio tėvų rūpesčiu tampa vaikų užimtumas. Įvairūs užimtumo būreliai kviečia vaikus į kūrybines, sportines, laisvalaikio ar kitokias veiklas, o tėvams tenka pasukti galvas dėl šių paslaugų teikimo sąlygų. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) primena, kad privačių juridinių asmenų organizuojami vaikų užimtumo būreliai laikomi atlygintinomis paslaugomis, todėl jų teikimui galioja vartotojų teisių apsaugą nustatančios teisės aktų normos.

 

Paslaugų teikimo sąlygų fiksavimas raštu

 

Vienas iš esminių reikalavimų prieš susitariant teikti paslaugas yra išsamios, neklaidinančios ir teisingos informacijos apie paslaugų teikimo sąlygas suteikimas. Neretai tėvai ginčija paslaugų teikėjų reikalavimą apmokėti už būrelį iš anksto, t. y. iki paslaugos suteikimo (pavyzdžiui, mėnesio pradžioje už einamąjį mėnesį), tačiau toks reikalavimas nėra neteisėtas, jei paslaugų gavėjo prievolė sumokėti paslaugų kainą dar jų pilnai nesuteikus yra numatyta rašytinėje sutartyje. Tiesa, rašytinė paslaugų teikimo sutarties forma nėra privaloma, tad ir praktikoje dažniausiai su paslaugų gavėjais tiek dėl apmokėjimo tvarkos, tiek dėl kitų sąlygų susitariama žodžiu. Visgi, siekiant išvengti nesutarimų ateityje, Tarnyba rekomenduoja atitinkamus susitarimus fiksuoti raštu.

 

Teisė bet kada nutraukti sutartį

 

Verta priminti, kad net ir sudarius rašytinę sutartį dėl vienos ar kitos užklasinės veiklos, tėvai bet kada turi teisę ją nutraukti, apmokėdami už faktiškai suteiktas paslaugas ir atlygindami tik tiesiogines paslaugų teikėjo išlaidas, kurias paslaugos teikėjas turi pagrįsti konkrečiais įrodymais. Taigi, susitarimas, nepagrįstai įpareigojantis Jus naudotis paslaugomis ir mokėti už jas, pavyzdžiui, visą vasaros laikotarpį, neturi teisinio pagrindo, todėl pakeisti nuomonę ir atsisakyti lankyti vieną ar kitą užsiėmimą vartotojas gali bet kuriuo metu. Atkreipiame dėmesį, kad paslaugų teikimo sutartyje gali būti numatytos atitinkamos sąlygos arba terminai, per kuriuos vartotojas turi pranešti apie pageidavimą nutraukti sutartį, todėl kiekvienu atveju būtina įvertinti sutartyje numatytas sutarties nutraukimo sąlygas.

 

Vaikų užimtumo būreliai yra svarbi vaikų ugdymo dalis, todėl prieš priimdami sprendimą dėl naudojimosi vienomis ar kitomis privačių juridinių asmenų paslaugomis, nepamirškime, kad tuo pačiu esame vartotojai, kurių teisės ir teisėti interesai saugomi teisės aktų.

 

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius