en

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba perima klaidinančios ir lyginamosios reklamos priežiūrą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba perima klaidinančios ir lyginamosios reklamos priežiūrą

Š. m. gegužės 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo bei Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pataisos, kuriomis klaidinančios ir lyginamosios reklamos priežiūros funkcijos perduodamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba). Iki šiol minėtų funkcijų vykdymą užtikrino Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba).

 

Siekiama aiškumo ir efektyvesnės vartotojų teisių apsaugos

 

Konsoliduoti reklamos priežiūros funkcijas vienoje institucijoje nuspręsta siekiant užtikrinti operatyvesnį galimų reklamos pažeidimų nagrinėjimą bei išvengti priežiūros funkcijų dubliavimo.
Nors Tarnyba iki šiol vykdė didžiosios dalies Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme numatytų reikalavimų priežiūrą, tačiau dėl klaidinančios reklamos vartotojai turėjo kreiptis į dvi institucijas – į Tarnybą dėl žalos atlyginimo vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, o į Konkurencijos tarybą dėl galimai klaidinančios reklamos skleidimo. Tarnybos praktikoje didžioji dalis vartotojų skundų dėl klaidinančios reklamos ar nesąžiningos komercinės veiklos sulaukiama ne tiek dėl to, kad vartotojų nuomone reklama gali suklaidinti, bet dažniau dėl to, kad tai yra tiesiogiai susiję su vartotojų patirta žala. Įsigaliojus įstatymų pataisoms, vartotojo prašymas dėl klaidinančios reklamos bei iš to kylantis vartotojo turtinis reikalavimas bus nagrinėjamas visa apimti vienoje institucijoje.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius