en

Vartotojams prekių nepristatančiai UAB „Jasaja LT“ skirta sankcija

Vartotojams prekių nepristatančiai UAB „Jasaja LT“ skirta sankcija

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) skyrė ekonominę sankciją UAB „Jasaja LT“ – bendrovė nepristatė vartotojams internetu užsakytų prekių.

 

Nuo 2018 m. spalio mėnesio Tarnyba išnagrinėjo daugiau nei 10 vartotojų prašymų dėl UAB „Jasaja LT“ valdomoje elektroninėje parduotuvėje www.yasaya.lt užsakytų, tačiau vartotojams nepristatytų prekių, dalies vartotojų prašymai šiuo metu dar nagrinėjami. Prašymuose Tarnybai vartotojai nurodė, kad minėtoje elektroninėje parduotuvėje įsigijo japoniškų sauskelnių, tačiau negavo nei užsakytų prekių, nei už prekes iš anksto sumokėtų pinigų. Į Tarnybos prašymus pateikti motyvuotus paaiškinimus, bendrovė atsakymų neteikė.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų nesilaikymą (daiktų pardavimas su sąlyga juos pristatyti pirkėjui) UAB „Jasaja LT“ skirta 796 eurų bauda. Pažymėtina, kad vartotojų prašymai Tarnybos komisijos nutarimu buvo patenkinti ir bendrovė įpareigota grąžinti vartotojams iš anksto už prekes sumokėtus pinigus.

 

Vartotojai raginami atidžiai rinktis pardavėją

 

Tarnyba primena, kad 2018 m. spalį už analogiškus pažeidimus jau buvo skirtos sankcijos internetinę parduotuvę www.akcijatau.lt valdančiai UAB „Akcija Tau“ (gauta apie 30 vartotojų prašymų) ir www.svajoniuspinta.lt valdančiai UAB „Vikvaldos prekyba“ (gauta daugiau nei 100 vartotojų prašymų). Sutartinių įsipareigojimų nevykdžiusioms ir pinigų už užsakytas prekes negrąžinusioms bendrovėms Tarnybos komisijos sprendimu buvo skirtos 796 eurų baudos, o bendrovės įpareigotos įvykdyti vartotojų prašymuose keliamus reikalavimus ir grąžinti vartotojams iš anksto sumokėtus pinigus.

 

Siekiant išvengti panašių situacijų, Tarnyba ragina vartotojus visada iš anksto tikrinti atsiliepimus apie elektroninę parduotuvę, iš kurios ketinama pirkti. Taip pat, jeigu yra galimybė pinigus mokėti atsiimant prekes, rinktis tokį atsiskaitymo būdą.

 

Verslininko pareiga pristatyti prekes

 

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip) pristatyti prekes vartotojui. Jeigu pardavėjas per nustatytą terminą prekių nepristato, vartotojas pirmiausia turi raštu kreiptis į pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimą. Jei per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo raštiško kreipimosi gavimo dienos pardavėjas nepateikia vartotojui motyvuoto atsakymo, arba atsisako vykdyti vartotojo reikalavimą – vartotojas turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) ginčų nagrinėjimo tvarka.

 

Tarnybos komisijos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius