*skip_to_content*
en

Vartotojų ginčų nagrinėjimas vartojimo ginčų komisijose

Vartotojų ginčų nagrinėjimas vartojimo ginčų komisijose

Primename, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (toliau – Tarnyba) be įprasto rašytinio vartojimo ginčų sprendimo alternatyvia ginčų nagrinėjimo tvarka ginčai gali būti nagrinėjami ir žodžiu nuolatinėse vartojimo ginčų komisijose. Vartojimo ginčų komisijos įsteigtos Tarnybos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, ir Utenos padaliniuose.

 

Siekiant užtikrinti objektyvų, greitą ir pigų ginčo sprendimą, vartojimo ginčų komisiją sudaro 3 nariai: komisijos pirmininkas, Tarnybos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, ir po vieną vartotojų ir verslo asociacijų atstovą, atitinkančius Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintus jiems keliamus reikalavimus. Su vartojimo ginčų komisijų nariais galima susipažinti Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame vartojimo ginčų komisijų narių sąraše.

 

Atkreipiame dėmesį, kad vartotojai, pageidaujantys, kad jų ginčas būtų nagrinėjamas vartojimo ginčų komisijoje, gali kreiptis, jei jų teisės yra pažeistos ir:              

  • ginčo suma yra ne mažesnė nei 200 eurų 
  • ginčas nagrinėtinas žodinės procedūros tvarka.

 

Pažymėtina, kad vartojimo ginčų komisijų sprendimai, kaip ir rašytinio ginčų nagrinėjimo tvarka priimti sprendimai yra privalomi šalims ir vykdytini pagal civilinio proceso taisykles. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš vartotojo teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.  

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės