*skip_to_content*
en

Vilniaus apskrities vartojimo ginčų komisijoje įvyko žodinis vartotojos ginčo nagrinėjimas

Vilniaus apskrities vartojimo ginčų komisijoje įvyko žodinis vartotojos ginčo nagrinėjimas

 

Šių metų spalio 24 d. Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (toliau – Tarnyba) įvyko žodinis ginčo, kilusio tarp vartotojos ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiančios įmonės VšĮ „Vaikystės vėjas“, nagrinėjimo Vilniaus apskrities vartojimo ginčų komisijoje posėdis. Ginčas kilo dėl vartotojos vienašališko vaiko priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimo sutarties nutraukimo ir tuo pagrindu skundžiamos bendrovės vartotojai pareikšto reikalavimo susimokėti sutartyje numatytą 700 EUR baudą pagrįstumo. Vartotoja minėto ginčo atveju prašė panaikinti bendrovės reikalaujamą susimokėti baudą bei papildomai atlyginti vartotojos patirtas teisinės pagalbos teikimo išlaidas, t. y. 302,50 EUR. Įvertinusi ginčo nagrinėjimo metu surinktus įrodymus, nustatytas aplinkybes, išklausiusi ginčo šalis ir jų atstovus ginčo nagrinėjimo posėdyje, Vartojimo ginčų komisija priėmė sprendimą iš dalies patenkinti vartotojos keliamus reikalavimus, t. y. įvertinusi, jog vartotojos interesų pažeidimo mastui yra proporcingas VšĮ „Vaikystės vėjas“ reikalaujamos mokėti baudos sumažinimas 50 proc., pripažino, kad vartotojai vienašališkai nutraukus su VšĮ „Vaikystės vėjas“ sudarytą sutartį bauda turi būti mažinama iki vieno mėnesio ugdymo paslaugų kainos, t. y. 350 EUR. Papildomai Vartojimo ginčų komisija pripažino, kad vartotojai turi būti atlygintos 163,52 EUR vertės teisinės pagalbos teikimo išlaidos.

 

Vartojimo ginčų komisijos

 

Primename, kad vartojimo ginčai nagrinėjami ne tik rašytine tvarka: bet kurios ginčo šalies prašymu arba savo iniciatyva vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija gali nuspręsti ginčą nagrinėti žodinės procedūros tvarka, kai būtina išklausyti žodinius ginčo šalių paaiškinimus ar kitais atvejais, kai ginčas gali būti geriau išnagrinėtas žodinės procedūros tvarka. Žodžiu ginčai nagrinėjami nuolatinėse vartojimo ginčų komisijose, kurios yra įsteigtos Tarnybos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės ir Utenos padaliniuose.

 

Siekiant užtikrinti objektyvų, greitą ir pigų ginčo sprendimą, vartojimo ginčų komisiją sudaro 3 nariai: komisijos pirmininkas, Tarnybos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, ir po vieną vartotojų ir verslo asociacijų atstovą, atitinkančius Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintus jiems keliamus reikalavimus. Vartojimo ginčų komisijų nariai skelbiami viešai Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame vartojimo ginčų komisijų narių sąraše.

 

Atkreipiame dėmesį, kad vartotojai, pageidaujantys, kad jų ginčas būtų nagrinėjamas vartojimo ginčų komisijoje, gali kreiptis, jei jų teisės yra pažeistos ir:              

  • ginčo suma yra ne mažesnė nei 200 eurų 
  • ginčas gali būti geriau išnagrinėtinas žodinės procedūros tvarka.

Pažymėtina, kad vartojimo ginčų komisijų sprendimai, kaip ir rašytinio ginčų nagrinėjimo tvarka priimti sprendimai, yra privalomi šalims ir vykdytini pagal civilinio proceso taisykles.

 

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės