*skip_to_content*
en

VVTAT inicijuoja tyrimą dėl UAB „Perlas energija“ veiksmų

VVTAT inicijuoja tyrimą dėl UAB „Perlas energija“ veiksmų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pagal savo kompetenciją vertina susidariusią situaciją dėl UAB „Perlas energija“ vienašališkai keičiamų elektros kainos tiekimo planų. 

 

VVTAT rugpjūčio 8 d., gavusi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kreipimąsi dėl UAB „Perlas energija“ ketinimo vienašališkai keisti elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutartis, nusprendė inicijuoti  UAB „Perlas energija“ standartinės, buitiniams vartotojams teikiamos pasirašyti, sutarties sąlygų, susijusių su bendrovės teise vienašališkai keisti sutarties sąlygas, nagrinėjimą dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo. „Tokiems tyrimams teisės aktai numato 3 mėnesių terminą, tačiau VVTAT jį atliks skubos tvarka – iki rugsėjo 1 d. Nagrinėjimo išvadų pateikimas priklauso ir nuo to, kaip greitai bendrovė teiks informaciją tyrimo metu“ – teigia VVTAT direktorė Goda Aleksaitė.

 

Už nesąžiningos sąlygos tolesnį taikymą bendrovei gresia bauda iki 3 proc. metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau kaip 100 000 eurų.

 

VVTAT informuoja vartotojus, kad dėl nesąžiningų sutarties sąlygų nagrinėjimo atskirai kreiptis nereikės. Konsultacijos VVTAT teikiamos el. paštu konsultacijos@vvtat.lt , tel.: 8 5 2626760. 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kartu su VVTAT parengs gaires, kokių veiksmų turėtų imtis UAB „Perlas energija“ vartotojai.

Įstatymų naujovės