*skip_to_content*
en

VVTAT įvertino kelionių organizatorių ataskaitas: išvykstamojo turizmo rinka atsigauna

VVTAT įvertino kelionių organizatorių ataskaitas: išvykstamojo turizmo rinka atsigauna

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino 2022 m. II ketv. kelionių organizatorių pateiktas veiklos ataskaitas. Išvykstamąjį turizmą vykdančių kelionių organizatorių 12 mėnesių pajamos sudarė 305,8 mln. Eur ir net 3,96 kartus viršijo prieš metus buvusias 77,5 mln. Eur pajamas.

 

Išvykstamojo turizmo veiklą vykdančių kelionių organizatorių ketvirčio pabaigoje buvo 82, kaip ir prieš metus (tačiau net 113 prieš du metus). Iš jų 4 vykdo užsakomuosius skrydžius, o prieš metus tokių buvo 5.

 

Pradėjusios augti kelionių organizatorių pajamos leido sugeneruoti 6,56 mln. Eur grynojo metinio pelno, kai prieš metus buvo patirtas 1,8 mln. Eur grynasis nuostolis, o prieš du metus net 4,5 mln. Eur grynasis nuostolis. Gautas grynasis pelnas turėjo įtakos ir kelionių organizatorių nuosavam kapitalui, kuris padidėjo apie 12 proc., t. y. iki 33,3 mln. Eur nuo prieš metus buvusio 29,2 mln. Eur.

 

 

Per 2022m. II ketvirtį 1 kelionių organizatoriui nustatytas nepakankamas nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis, prieš metus tokių buvo 3.

 

2022 m. II ketvirčio duomenimis išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių įsipareigojimai turistams sudarė 24,75 mln. Eur, iš jų 0,390 mln. Eur sudaro dar turistams išduotų bet nepanaudotų kuponų vertė. Nepanaudotų kuponų skaičius, palyginus su prieš metus buvusiu skaičiumi, sumažėjo apie 69 proc., t. y. nuo 7011 vnt. iki 2138 vnt. o vertė sumažėjo 78 proc.

 

Nagrinėjant ketvirčius atskirai, tai kelionių organizatorių 2022 m. II ketv. (2022 m. balandžio-birželio mėn.) finansiniai rodikliai ženkliai pagerėjo, palyginus su 2021 m. II ketv.  Kelionių organizatorių 2022 m. II ketvirčio pajamos pasiekė 117,4 mln. eurų ir beveik 3  kartus viršijo 2021 m. II ketvirčio rezultatus (40,6 mln. eurų).

 

 

Bendras kelionių organizatorių, vykdančių išvykstamąjį turizmą, prievolių užtikrinimo draudimas 2022 m. II ketv. pabaigoje sudarė 28,1 mln. eurų ir tai yra apie 18 proc. daugiau nei prieš metus (22,9 mln. eurų).

 

Galime konstatuoti, kad Lietuvos išvykstamojo kelionių organizavimo rinka po sunkmečio pradeda atsigauti.

 

VVTAT primena, kad visų Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių turistams parduotos organizuotos kelionės yra apdraustos prievolių užtikrinimo draudimu nuo bendrovių nemokumo ir bankroto. Šis draudimas užtikrina, kad už organizuotas turistines keliones sumokėti pinigai bendrovių nemokumo ar bankroto atveju bus grąžinti turistams, kaip tai numato Turizmo įstatymas.

 

Vartotojai raginami organizuotas turistines keliones įsigyti tik iš teisėtai veikiančių, t. y. galiojančius kelionių organizatorių pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių. Informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus/garantijas galima rasti čia.

Įstatymų naujovės