en

VVTAT nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Forto siena” nuomos sutarties sąlygas

VVTAT nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Forto siena” nuomos sutarties sąlygas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) komisija išnagrinėjo UAB „Forto siena” nuomos sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. birželio 15 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1556, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos nuomos sutarties (toliau – Sutartis) sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis Sutarties sąlygų iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus, įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, suteikia teisę verslininkui negrąžinti vartotojui iš šio gautų sumų, kai vartotojas nusprendžia nesudaryti sutarties ar jos nevykdyti, ir nenumato vartotojo teisės gauti iš verslininko tokio pat dydžio sumas, kai verslininkas vienašališkai nutraukia sutartį, nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei suvaržo vartotojo teisę pareikšti ieškinį pagal savo gyvenamąją vietą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.