*skip_to_content*
en

VVTAT patvirtino 2023 metų stebėsenos sritis

VVTAT patvirtino 2023 metų stebėsenos sritis

Kaip ir kasmet Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), atsižvelgusi į vartotojų prašymus, įvairią informaciją ir aplinkybes, tvirtina ūkio subjektų veiklos sritis, kuriose vykdys stebėseną (monitoringą). Šios veiklos tikslas – metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimas, bendradarbiaujant su jais ir juos konsultuojant ar įgyvendinant kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų.

 

2023 metais VVTAT vykdys ūkio subjektų stebėseną 4 srityse: reklamos, nesąžiningos komercinės veiklos, nesąžiningų sutarčių sąlygų ir nuotolinės prekybos.

 

  • Reklamos srityje VVTAT atliks finansinių paslaugų srities stebėseną. Reklamos įstatymo atžvilgiu bus vertinama finansines paslaugas teikiančių ūkio subjektų skleidžiama reklama.
  • Nesąžiningos komercinės veiklos srityje bus atliekama įvairių prekių ir paslaugų, maisto ir nealkoholinių gėrimų srities stebėsena. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo atžvilgiu bus vertinama ūkio subjektų teikiama informacija mobiliosiose programėlėse.
  • Nesąžiningų sutarčių sąlygų srityje dėmesys bus nukreiptas į privatų bendrąjį ugdymą – nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu bus vertinamos privataus bendrojo ugdymo paslaugas teikiančių ūkio subjektų vartotojams teikiamų pasirašyti sutarčių (taisyklių) standartinės sąlygos.  
  • Nuotolinės prekybos srityje monitoringui pasirinktos interneto svetainės, kuriose parduodama apranga ir avalynė. Taigi, VVTAT atliks ūkio subjektų, vykdančių elektroninę prekybą aprangos ir avalynės srityje, stebėseną.

 

Kartu su stebėsenai pasirinktomis sritimis VVTAT skelbia ir tikrinamų ūkio subjektų sąrašus.

 

Atsižvelgiant į prevencinį stebėsenos tikslą, poveikio priemonės ūkio subjektams taikomos tik tada, jeigu stebėsenos (monitoringo) tikslų, susijusių su teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra, neįmanoma pasiekti kitais teisėtais būdais, taip pat kai siekiama užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams atsiradimui.

Įstatymų naujovės