*skip_to_content*
en

VVTAT skelbia 2022 m. kelionių organizatorių metinių ataskaitų vertinimo rezultatus

VVTAT skelbia 2022 m. kelionių organizatorių metinių ataskaitų vertinimo rezultatus

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT) įvertinus paskutinio 2022 m. ketvirčio kelionių organizatorių pateiktas ataskaitas, galima apibendrinti, jog visų kelionių organizatorių metinės pajamos augo net du kartus, lyginant su 2021 m. Tiesa, pagrindinė to priežastis – infliacija ir išaugęs sektoriaus kainų lygis. Grynasis kelionių organizatorių pelningumas paaugo nežymiai nuo 1,7 proc. 2021 m. iki 2,4 proc. 2022 m.  

 

Bendras licencijuotų kelionių organizatorių skaičius 2022 m. IV ketvirčio pabaigoje buvo 213, iš kurių 80 (tiek pat buvo ir prieš metus) kelionių organizatorių vykdė išvykstamojo turizmo veiklą.

 

Nepaisant to, jog viso kelionių organizatorių sektoriaus veiklos rezultatai 2022 m. žymiai pagerėjo ir viršijo net prieš pandeminį lygį, tačiau atvykstamojo turizmo sektoriaus įmonės vis dar patiria sunkumų vykdant veiklą. Atvykstamojo turizmo sektorius dar nepasiekė buvusio iki pandeminio lygio.

 

Išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių pajamos sudaro 79 proc. viso kelionių organizatorių sektoriaus pajamų.

 

Viso kelionių organizatorių sektoriaus nuosavo kapitalo būklė rodo bendrai atsigavusį po pandemijos sektorių, išskyrus atvykstamąjį turizmą.

 

 

2022m. IV ketv. ataskaitų vertinimo rezultatai parodė, kad 7 kelionių organizatorių iš 212 nuosavas kapitalas buvo nepakankamas, t. y. neatitiko ½ įstatinio kapitalo dydžio (tokie sudaro 3 proc. nuo bendro kelionių organizatorių skaičiaus). Prieš metus (2021 m.) buvo 8 tokie kelionių organizatoriai, o 2020 m. jų buvo net 20 iš 235 kelionių organizatorių (tai sudarė 8,5 proc. nuo bendro skaičiaus). Šie kelionių organizatoriai turės per 3 mėn. atstatyti savo kapitalo būklę, kitaip neteks kelionių organizatoriaus licencijos.

 

2022 m. IV ketv. pabaigoje išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių įsipareigojimai turistams sudarė 17 mln. Eur. Iš jų 0,297 mln. Eur buvo kuponais, kurių turistai dar nepanaudojo (2022-09-30 kuponų vertė buvo 0,333 mln. Eur, o prieš metus – 0,785 mln. Eur). Nepanaudotų kuponų skaičius, palyginus su prieš metus buvusiu skaičiumi, sumažėjo 50 proc., t. y. nuo 3599 vnt. iki 1809 vnt. o vertė sumažėjo 62 proc.

 

Bendras kelionių organizatorių prievolių užtikrinimas (draudimas / finansinė garantija) 2022 m. pabaigoje sudarė 26,9 mln. Eur  ir tai yra 28 proc. daugiau nei prieš metus (19,5 mln. Eur). O lyginant su prieš du metus (2020 m.) buvusiu - 20,9 mln. Eur, prievolių užtikrinimo draudimas padidėjęs 22 proc. 2022-12-31 bendra draudimo suma – 26,9 mln. Eur 37 proc. viršija prieš metus buvusią įsipareigojimų sumą – 17 mln. Eur.

 

VVTAT primena, kad visų Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių turistams parduotos organizuotos kelionės yra apdraustos prievolių užtikrinimo draudimu nuo bendrovių nemokumo ir bankroto. Šis draudimas užtikrina, kad už organizuotas turistines keliones sumokėti pinigai bendrovių nemokumo ar bankroto atveju bus grąžinti turistams, kaip tai numato Turizmo įstatymas.

 

Vartotojai raginami organizuotas turistines keliones įsigyti tik iš teisėtai veikiančių, t. y. galiojančius kelionių organizatorių pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių. Informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus / garantijas galima rasti čia.

Įstatymų naujovės